[#] Łączenie z bazą MySQL w php

( Ostatnio zmieniony pon., 09/06/2008 - 23:42 )
 

Składnia

mysql_connect ( $serwer, $nazwa_użytkownika, $hasło, $nowe_połączenie, $flagi_klienta )

Zwraca identyfikator połączenia MySQL w przypadku sukcesu, lub FALSE w przypadku porażki.

$serwer
Serwer MySQL. Może także zawierać numer portu np. „nazwa_serwera:por­t“ lub ścieżkę do lokalnego gniazda np. „:/ścieżka/do/gni­azda“ dla lokalnego hosta. Jeśli, dyrektywa PHP mysql.default_host jest nie zdefiniowana (domyślnie), wtedy domyślną wartością jest ‚localhost:3306‘. W trybie bezpiecznym SQL, ten parametr jest ignorowany i zawsze jest używana wartość ‚localhost:3306‘.
$nazwa_użytkow­nika
Nazwa użytkownika. Domyślna watość jest definiowana przez mysql.default_user. W trybie bezpiecznym SQL, parametr ten jest ignorowany i używana jest nazwa użytkownika, który jest właścicielem procesu serwera.
$hasło
Hasło. Domyślna wartość jest zdefiniowana przez mysql.default_pas­sword. W tryb bezpieczny SQL, ten parametr jest ignorowany i użyte jest puste hasło.
$nowe_połączenie
Jeśli, ponownie wywołamy mysql_connect() z tymi samymi argumentami, nie zostanie nawiązane nowe połączenie, lecz zamiast tego, zostanie zwrócony identyfikator obecnie otwartego połączenia. Parametr nowe_połączenie modyfikuje to zachowanie i sprawia, że mysql_connect() zawsze otwiera nowe połączenie, nawet jeśli mysql_connect() zostało wywołane wcześniej z tymi samymi parametrami. W trybie bezpiecznym SQL, ten parametr jest ignorowany.
$flagi_klienta
Parametr flagi_klienta może być kombinacją następujących stałych: 128 (włącza obsługę LOAD DATA LOCAL), MYSQL_CLIENT_SSL, MYSQL_CLIENT_COM­PRESS, MYSQL_CLIENT_IG­NORE_SPACE lub MYSQL_CLIENT_IN­TERACTIVE. Przeczytaj sekcję o Stałe predefiniowane w celu dalszych informacji. W tryb bezpieczny SQL, ten parametr jest ignorowany.

Przykład połączenia

<?php
  $link = mysql_connect("localhost:3306", "uzytkownik", "haslo")
      or die("Nie można się połączyć");
  print ("Połączenie nawiązane");
  mysql_close($link);
?>

Przydatne linki

http://pl.php.net/mysql_connect

5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)