[#] Automatyczna administracja serwerami przez ssh

( Ostatnio zmieniony czw., 12/06/2008 - 14:19 )
 

Jeśli administrujemy większą ilością komputerów, instalacja lub wykonywanie tych samych zdalnych czynności może nasunąć nam się pytanie: Czy nie da sie tego zrobić automatem? Otóż da się.

Poniższy opis pokazuje jak wykonać skrypt do zdalnej administracji wieloma serwerami na raz (równolegle)

Przykład użycia w praktyce

Przypuśćmy, że uruchomiłeś zapasowy serwer DNS i chcesz go dodać do pliku ‚/etc/resolv.conf‘. Dla ułatwienia przypuśćmy również, że wszystkie maszyny mają taki sam plik ‚resolv.conf‘, jedyną rzeczą do zrobienia, jest skopiowanie nowego pliku na wszystkie inne komputery.

Skrypty oraz większa część opisu pochodzi ze strony autora: http://www.linuxfocus.org/…cle278.shtml i to jemu należy się pochwała i uznanie.


Informacja:

Do całej zabawy potrzebujemy wyeksportować klucz publiczny ssh na zdalny serwer tak aby ten nie żądał od nas podawania hasła. Opis jak to wykonać znajdziesz na stronie: „http://www.ni­.recoverydata­.pl/content/u%C5%BCy­teczne-opcje-ssh-praca-zdalna“


Uruchomienie „na sucho“:

./ainstall.sh

Użycie : $0 tryb lista_hostow lista_plikow lista_polecen
 tryby 1 lub 2
  1 : najpierw skopiuj pliki, pozniej wykonaj polecenia.
  2 : najpierw wykonaj polecenia, pozniej kopiuj pliki.
 Jeśli nazwa lista_plikow podana jest jako lista_plikow_empty wtedy nie jest brana pod uwagę"
 Jeśli nazwa lista_polecen podana jest jako lista_polecen_empty wtedy nie jest brana pod uwagę

Uruchomienie użyteczne:

./ainstall.sh 1 lista_hostow.txt lista_plikow.txt lista_polecen.txt

Zgodnie z wiadomością, jeżeli nie chcesz wykonać żadnej komendy, wtedy jako argumentu dla ‚lista_polecen‘ użyj ‚lista_polecen_em­pty.txt‘, natomiast, jeżeli nie masz zamiaru kopiować plików użyj wartości ‚lista_plikow_em­pty.txt‘ dla opcji ‚lista_plikow‘. Nie zawsze przecież jednocześnie kopiujesz lub wykonujesz jakieś polecenia.

SKRYPTY:

ainstall.sh

#!/bin/sh

# Instalowanie wszystkiego z użyciem Secure SHELL i SSH agent
# Erdal MUTLU
# 11.03.2001


##################################################################
#           Funkcje                  #
##################################################################
### Kopiuje pliki pomiędzy hostami
kopiuj_pliki()
{
 if [ $lista_plikow != "lista_plikow_empty.txt" ];then
 cat $lista_plikow | grep -v "#" | while read -r line
 do
  direction=`echo ${line} | cut -d " " -f 1`
  plik1=`echo ${line}   | cut -d " " -f 2`
  plik2=`echo ${line}   | cut -d " " -f 3`

  case ${direction} in
   "l2r") : ### Z localhost do zdalnego hosta
     echo "$plik1 --> ${host}:${plik2}"
     scp $plik1 root@${host}:${plik2}
   ;;
   "r2l") : ### Ze zdalnego hosta na localhost
     echo "${host}:${plik2} --> localhost:${plik2}"
     scp root@${host}:${plik1} ${plik2}
   ;;
   *)
     echo "Nieznana dyrektywa : ${direction}"
     echo "Musi być przynajmniej lokalny lub zdalny."
   ;;
  esac
 done
 fi
}

### Wykonaj polecenia na zdalnym hoście
wykonaj_polecenia()
{
 if [ $lista_polecen != "lista_polecen_empty.txt" ];then
 cat $lista_polecen | grep -v "#" | while read -r line
 do
  command_str="${line}"
  echo "Wykonywanie $command_str ..."
  ssh -x -a root@${host} ${command_str} &
  wait $!
  echo "Wykonanie $command_str OK."
 done
 fi
}

### Funkcja wrapper do wykonywania poleceń i kopiowania plików
doit()
{
 cat $lista_hostow | grep -v "#" | while read -r host
 do
 echo "host=$host wykonywanie..."
 case "${tryb}" in
    "1")
        kopiuj_pliki
        wykonaj_polecenia
        ;;
    "2")
        wykonaj_polecenia
        kopiuj_pliki
        ;;
    *)
        echo "$0 : Nieznany tryb : ${tryb}"
        ;;
 esac
 echo "host=$host ok."
 echo "------------------------------------------------------------------"
 done
}

##################################################################
### Program zaczyna się tutaj
##################################################################

if [ $# -ne 4 ]; then
 echo "Użycie : $0 tryb lista_hostow lista_plikow lista_polecen"
 echo ""
 echo "tryby 1 lub 2 "
 echo "  1 : najpierw skopiuj pliki, pozniej wykonaj polecenia."
 echo "  2 : najpierw wykonaj polecenia, pozniej kopiuj pliki."
 echo "Jeśli nazwa lista_plikow podana jest jako lista_plikow_empty wtedy nie jest brana pod uwagę"
 echo "Jeśli nazwa lista_polecen podana jest jako lista_polecen_empty wtedy nie jest brana pod uwagę"
 exit
fi


tryb=$1
lista_hostow=$2
lista_plikow=$3
lista_polecen=$4

agent_info_file=~/.ssh/agent_info
if [ -f $agent_info_file ]; then
 . $agent_info_file
fi

if [ ! -f $lista_hostow ]; then
 echo "Plik z listą hostów : $lista_hostow nie istnieje!"
 exit 1
fi

if [ $lista_plikow != "lista_plikow_empty.txt" -a ! -f $lista_plikow ]; then
 echo "Plik z listą plików : $lista_plikow nie istnieje!"
 exit 1
fi

if [ $lista_polecen != "lista_polecen_empty.txt" -a ! -f $lista_polecen ]; then
 echo "Plik z listą poleceń : $lista_polecen nie istnieje!"
 exit 1
fi

#### Do everything there
doit

hosts.txt

##########################################################################
#### Każda linia zawiera jedną nazwę lub adres IP komputera. Linie, które
#### rozpoczynają się od znaku # są ignorowane.
##########################################################################
helvetica.fonts.de
optima.fonts.de
zaphino
vectora
#10.10.10.162
10.10.10.106
193.103.125.43
10.53.103.120

lista_polecen.txt

###########################################################################
# Struktura pliku jest następująca: każda linia zawiera polecenie do
# wykonania. Polecenia wykonywane są po kolei.
###########################################################################
chown root.root /etc/resolv.conf
chmod 644 /etc/resolv.conf
cat /etc/resolv.conf

lista_plikow.txt

############################################################################
# Struktura pliku:
# - Znaczenie wpisów: l2r (localhost to remote) and r2l
# (remote computer to local).
#    r2l file1  file2
#     znaczy skopiuj plik1 z hosta zdalnego (hosty znajdują się
#     w pliku lista_hostow.txt ) na lokalny komputer jako plik2.
#    l2r   plik1  plik2
#     znaczy skopiuj file1 z lokalnej maszyny na zdalny komputer
#     (hosty znajdują się w pliku lista_hostow.txt) jako plik2
#
#    Notka: cały proces jest zależny od dyrektywy
#    określającej kierunek.
############################################################################
l2r   resolv.conf   /etc/resolv.conf
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)