[#] Automatyczna kopia danych na płycie DVD

( Ostatnio zmieniony sob., 14/06/2008 - 12:33 )
 

Co potrzebujemy?

 • pakiet dvd+rw-tools
 • cron
 • nagrywarkę DVD
 • drukarkę (tutaj użyto OKI321)

Jak to działa

 1. Wkładamy pustą płytę DVD
 2. O godzinie 23:00 wykonuje się kopia z weryfikacją danych
 3. Na drukarce zostaje wydrukowana informacja o powodzeniu operacji
 4. Następnego dnia wkładamy pustą płytę DVD do napędu
 5. całość powtarza się automatycznie

Ustawienie zadań w crontab

00 23   * * *   root  /bin/sh /home/set/dvd_backup.sh >/home/set/dvd_backup.log 2>&1

dvd_backup.sh

#!/bin/sh

ZAPISZTU='/home/set/kopia/'
CZAS=`date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S`
PLIK1=stale_"$CZAS".zip
KATALOG1='/dane/Applic/sb4/STALE/'
PLIK2=kopia_bezp_"$CZAS".zip
KATALOG2='/dane/kopia_bezp'
PLIK3=SB_pliki_"$CZAS".zip
KATALOG3='/dane/Applic/sb4/*.*'

echo "##############################################"
echo "# Uruchomienie backupu = $CZAS #"
echo "##############################################"
echo ""

cd "$ZAPISZTU"
echo "####################"
echo "# PAKOWANIE DANYCH #"
echo "####################"
zip -r9 "$PLIK1" "$KATALOG1"
zip -r9 "$PLIK2" "$KATALOG2"
zip -r9 "$PLIK3" "$KATALOG3"

cd ..
echo "#####################"
echo "# NAGRYWANIE DANYCH #"
echo "#####################"
growisofs -Z /dev/scd0 -R -J /home/set/kopia
dvdrecord -eject dev=0,1,0 # wysuw płyty z napędu DVD

echo "########################################"
echo "# Koniec backupu = $CZAS #"
echo "########################################"
echo ""

echo "##################################"
echo "# Wydruk komunikatów na drukarce #"
echo "##################################"

printf "\n##############################################################################\n"|lpr -P oki321
printf "\n# WERFIKACJA KOPI BEZPIECZENSTWA SMALL BUSINESS Z DNIA : $CZAS #\n"| lpr -P oki321
printf "\n##############################################################################\n"|lpr -P oki321

#--------------------WERFIKACJA-------------------#
mount /dev/scd0 /media/cdrom0
DVD=/media/cdrom0
#lista=$(diff -s "$ZAPISZTU" "$DVD" | grep ident | sed 's/.*\///;s/\ .*//')
lista=$(diff -s "$ZAPISZTU" "$DVD" | grep ident)
if [ -z "$lista" ]; then
  printf "\n Brak identycznych plikow w podanych katalogach\n"| lpr -P oki321
  printf "\n#####################################################\n"| lpr -P oki321
  printf "\n# KOPIA BEZPIECZENSTWA BLEDNA - WEZWIJ SERWIS !!!!! #\n"| lpr -P oki321
  printf "\n#####################################################\n"| lpr -P oki321
else
  printf "\n--- Pliki identyczne ---\n"| lpr -P oki321
  printf "\n$lista\n"| lpr -P oki321
  printf "\n------- Koniec -------\n"| lpr -P oki321
  printf "\n###############################################\n"| lpr -P oki321
  printf "\n# KOPIA BEZPIECZENSTWA WYKONANA POPRAWNIE !!! #\n"| lpr -P oki321
  printf "\n###############################################\n"| lpr -P oki321
  #-------USUNIĘCIE DANYCH Z KATALOGU -------#
  cd "$ZAPISZTU"
  rm -f *.*
fi
umount /dev/scd0
dvdrecord -eject dev=0,1,0 # wysuw płyty z napędu DVD

Powyższy skrypt jest twórczością Michała M.

5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)