[#] Automatyczne wczytanie plików *.sql do bazy MS SQL z poziomu php

( Ostatnio zmieniony pon., 02/06/2008 - 02:39 )
 

update.php

<?php

// sposob wywolania skryptu
// php.exe d:\update.php >> d:\log.txt


// wylaczamy limit czasu wykonania
set_time_limit(0);


// katalog ze skryptami *.sql
$dir = "D:\\Katalog\\wersja\\2.00\\";

// ustawienia połączenia
$db_host="HOST"
$db_name="NAZWA_BAZY"

if (is_dir($dir)) {
 if ($dh = opendir($dir)){
  while (($file = readdir($dh)) !== false) {
   if($file != '.' && $file != '..' and strtolower(substr($file, -4)) == '.sql') {
    $cmd ="osql -S $db_host -d $db_name -E -i \"".$dir.$file."\"";

    echo 'Uruchamiam '. $file ."\r\n";

    ob_start();
     passthru("$cmd");
     $out = ob_get_contents();
    ob_end_clean();

    for ($k = 0; $k <= 3; ++$k) {
     for ($i = 0; $i <= 9; ++$i) {
      $out = str_replace($i .'> ', '> ', $out);
     }
    }

    while (strpos('_'. $out, '> ') > 0) {
     $out = str_replace('> ', '', $out);
    }

    echo $out;
    echo "\r\n\r\n";
   }
  }

  closedir($dh);

 }
}

?>
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)