[#] Automatyczne wysyłanie plików przez ftp

( Ostatnio zmieniony czw., 12/06/2008 - 02:00 )
 

1. Tworzymy plik .netrc:

touch ~/.netrc
chmod 600 ~/.netrc
mcedit ~/.netrc

a w nim:

machine ftp.serwer.pl login moj_login
password moje_hasło
macdef init
cd katalog/podkatalog
bin
put plik.tar.gz
quit
[.. pusta linia ..]

lub analogicznie dla pobrania pliku:

machine ftp.serwer.pl login moj_login
password moje_hasło
macdef init
cd katalog/podkatalog
bin
get plik.tar.gz
quit
[.. pusta linia ..]

2. Dodajemy wpis do crona

* 1 * * * /usr/bin/ftp ftp.serwer.pl

Plik .netrc jest interpretowany przez procedurę auto-login i zawiera informacje umożliwiające automatyczne ,,zalogowanie'' się na komputerze, z którym ftp nawiązuje połączenie. W pliku .netrc mogą znajdować się oddzielone spacjami lub znakami tabulacji lub znakami nowej linii następujące komendy:

machine name – komputer którego zapis dotyczy;

default – pozwala stworzyć zapis zgodny z nazwą każdego komputera (zastępuje machine);

login name – określa nazwę użytkownika, jaką procedura auto-login przedstawi nas komputerowi, z którym się łączymy;

password string – określa hasło jakie zostanie użyte podczas łączenia się z komputerem;

account string – podaje dodatkowe informacje, które mogą być potrzebne aby mieć prawo dostępu do pewnych katalogów;

macdef name – definiuje makro w sposób analogiczny do komendy macdef; kolejne linie są zapamiętywane, aż do napotkania co najmniej jednej linii pustej; jeżeli zostało zdefiniowane makro o nazwie init zostanie ono automatycznie wykonane na zakończenie procesu auto-login.

5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)