[#] BC – język kalkulatora dowolnej precyzji

( Ostatnio zmieniony pon., 02/06/2008 - 14:53 )
 

BC

bc jest językiem obsługującym obliczenia na liczbach dowolnej dokładności z interaktywnym wykonywaniem instrukcji. Istnieją pewne podobieństwa składni do języka programowania C. Przy pomocy opcji wiersza poleceń dostępna jest standardowa biblioteka matematyczna. Na żądanie, biblioteka matematyczna jest definiowana przed rozpoczęciem przetwarzania plików. bc rozpoczyna pracę przetwarzając kod z wszystkich plików wymienionych w wierszu poleceń, zachowując ich kolejność. Po przetworzeniu wszystkich plików, bc czyta ze standardowego wejścia. Całość kodu wykonywana jest w miarę czytania. (Jeśli plik zawiera polecenie zatrzymania procesora, to bc nie będzie prowadził odczytu ze standardowego wejścia.) (źródło man bc)

Przypadki użycia

echo "scale=6;  60/7.02" | bc
echo "56.8 + 77.7" | bc

Zaawansowane wykorzystanie

Uruchamiamy bc wpisując w konsoli bc i zatwierdzając enterm. Od teraz możemy posługiwać się znacznie szerszymi możliwościami tego narzędzia. Poniższy przykład definiuje funkcję silnia i pokazuje jak zostaje ona wywołana.

~$ bc

bc 1.06.94
Copyright 1991-1994, 1997, 1998, 2000, 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type `warranty'.

define silnia (x) {
  if (x <= 1) return (1);

  return (silnia(x-1) * x);
}

silnia(3)
6

quit

silnia od 3 to 6 , gdzie 3! = 1*2*3 = 6

Definiowanie stałych funkcji

  1. tworzymy plik o nazwie: moje_funkcje_bc­.txt
  2. umieszczamy w nim nasze definicje funkcji (tutaj przykładowo silnia)
define silnia (x) {
  if (x <= 1) return (1);

  return (silnia(x-1) * x);
}

wykorzystanie (teraz możemy używać funkcji silnia w dowolnym wywołaniu)

echo "silnia(3)" | bc moje_funkcje_bc.txt

Jeśli zależy nam, aby bc odpalał się zawsze z obsługą naszych funkcji, musimy zainteresować się zmienną środowiskową ** BC_ENV_ARGS** (więcej w podręczniku bc)

Informacja

Opuszczenie edytora następuje po wpisaniu słowa quit

Więcej informacji znajdziesz w podręczniku edytora bc. Zobacz man bc

5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)