[#] Blok - Ostatnio komentowane (Drupal)

( Ostatnio zmieniony pon., 16/06/2008 - 10:52 )
 
<?php

 /* CONF */

 $limit_days = variable_get('last_comment_days_limit', 7);
 $limit   = variable_get('last_comment_limit', 5);
 //$type='page';

 /* END CONF */

 // lub usunac comment_count > 0 dla ogolnej statystyki komentowania nie tylko
 // aktualnie istniejacych komentarzy ale i tych co byly kiedys.

 $time = time();
 $sql = 'SELECT node.nid, node_comment_statistics.comment_count AS comment_count, node.created, node.changed, node.title FROM {node} node ';
 $sql .= 'LEFT JOIN {node_comment_statistics} node_comment_statistics ON node.nid = node_comment_statistics.nid ';
 $sql .= 'WHERE comment_count > 0 AND node.status = 1 ';
 if (!empty($type)) {
  $sql .= "AND node.type='%s' ";
  $args = array($type, $time, $limit_days, $limit);
 }
 else {
  $args = array($time, $limit_days, $limit);
 }

 // 1 day = 86400 seconds
 //$sql .= 'AND node.created > (%d - (86400 * %d)) ';
 $sql .= 'AND node_comment_statistics.last_comment_timestamp > (%d - 86400 * %d) ';
 $sql .= 'ORDER BY comment_count DESC, node.created DESC LIMIT %d';

 $result = db_query($sql, $args);

 $items = array();
 while ($node = db_fetch_object($result)) {
  $items[] = l($node->title .' ('. $node->comment_count .')', 'node/'.$node->nid) .' '. theme('mark', node_mark($node->nid, $node->changed));
 }

 if (!empty($items)) {
  return theme('item_list', $items);
 }
?>
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)