[#] Czcionki Gnome jak w Windows - małe, ciasne i Tahoma

( Ostatnio zmieniony czw., 12/06/2008 - 14:35 )
 

Jeśli nie podobają Ci się „wielkie“ literki w Gnome, możesz to zmienić. Aby „upodobnić czcionkowo“ swojego Gnome do Windows :) wykonaj poniższy skrypt.

Uwaga: Używasz na własne ryzyko (choć ja nie miałem żadnych problemów).

font-tahoma-change.sh

#!/bin/sh

echo "

      Skrypt zmieniający ustawienie czcionek na Tahoma 8

"

## Instalujemy czcionki Microsoftowe - Tahoma i tak tutaj nie ma
# sudo apt-get install msttcorefonts

## Tworzymy katalog dla naszych własnych czcionek
sudo mkdir /usr/share/fonts/truetype/custom

## Pobieramy czcionki
wget -P~/Desktop http://www.WebpagePublicity.com/free-fonts/t/Tahoma.ttf -O tahoma.ttf
wget -P~/Desktop http://www.webpagepublicity.com/free-fonts/t/Tahoma%20Bold.ttf -O tahomabd.ttf

## Kopiujemy czcionki Tahoma do naszego katalogu
## UWAGA czcionki tahoma.ttf i tahomabd.ttf muszą być na pulpicie
sudo cp ~/Desktop/tahoma* /usr/share/fonts/truetype/custom/


sudo sh -c '/bin/echo "category truetype
begin /usr/share/fonts/truetype/custom/tahoma.ttf
 Family = Tahoma
 FontName = Tahoma-Regular
 Encoding = Unicode
 Location = Magyar Dutch Spanish Czech Russian English Catalan Slovak Italian Turkish Danish Slovenian Basque Portuguese German Polish Swedish Norwegian French Finnish Greek
 Charset = ISO8859-1 ISO8859-2 ISO8859-3 ISO8859-4 ISO8859-5 ISO8859-7 ISO8859-9 ISO8859-10 ISO8859-13 ISO8859-14 ISO8859-15 KOI8-R KOI8-U CP1251 VISCII1.1-1 TCVN-5712 ISO10646-1
 UniCharset = ISO8859-1 ISO8859-2 ISO8859-3 ISO8859-4 ISO8859-5 ISO8859-7 ISO8859-9 ISO8859-10 ISO8859-13 ISO8859-14 ISO8859-15 KOI8-R KOI8-U CP1251 VISCII1.1-1 TCVN-5712
 GeneralFamily = SansSerif
 Weight = Medium
 Width = Variable
 Shape = NoSerif Upright
 Foundry = Microsoft
 Priority = 20
end
begin /usr/share/fonts/truetype/custom/tahomabd.ttf
 Family = Tahoma
 FontName = Tahoma-Bold
 Encoding = Unicode
 Location = Magyar Dutch Spanish Czech Russian English Catalan Slovak Italian Turkish Danish Slovenian Basque Portuguese German Polish Swedish Norwegian French Finnish Greek
 Charset = ISO8859-1 ISO8859-2 ISO8859-3 ISO8859-4 ISO8859-5 ISO8859-7 ISO8859-9 ISO8859-10 ISO8859-13 ISO8859-14 ISO8859-15 KOI8-R KOI8-U CP1251 VISCII1.1-1 TCVN-5712 ISO10646-1
 UniCharset = ISO8859-1 ISO8859-2 ISO8859-3 ISO8859-4 ISO8859-5 ISO8859-7 ISO8859-9 ISO8859-10 ISO8859-13 ISO8859-14 ISO8859-15 KOI8-R KOI8-U CP1251 VISCII1.1-1 TCVN-5712
 GeneralFamily = SansSerif
 Weight = Bold
 Width = Variable
 Shape = NoSerif Upright
 Foundry = Microsoft
 Priority = 20
end
" > /etc/defoma/hints/custom.hints'

## Rejestrujemy czcionki w systemie
sudo /usr/bin/defoma-font -v register-all /etc/defoma/hints/custom.hints
sudo dpkg-reconfigure fontconfig


echo "
PORADA: aby wymusić 96dpi dla Xorg , w /etc/X11/xorg.conf zmień odpowiednio:


Section "Monitor"
    Identifier    "Generic Monitor"
    Option      "DPMS"
    HorizSync    28-51
    VertRefresh   43-60
    DisplaySize   338  270  # 1280x1024 96dpi
    #  DisplaySize  270  203  # 1024x768 96dpi
    #  DisplaySize  338  254  # 1280x960 96dpi
    #  DisplaySize  370  277  # 1400x1050 96dpi
    #  DisplaySize  423  370  # 1600x1400 96dpi

    # przydatne jeśli sterownik nvidia
    Option  "UseEdidDpi"  "FALSE"
    Option  "DPI"  "96 x 96"
EndSection
"

echo "Ustawiam czcionki użytkownika. Proszę czekać ......"

## BIEŻĄCY USER
gconftool-2 -t bool -s /apps/metacity/general/titlebar_uses_system_font 'false'
gconftool-2 -t str -s /apps/metacity/general/titlebar_font 'Tahoma Bold 8'
gconftool-2 -t str -s /apps/nautilus/preferences/desktop_font 'Tahoma 8'
gconftool-2 -t str -s /desktop/gnome/interface/font_name 'Tahoma 8'
gconftool-2 -t str -s /desktop/gnome/interface/document_font_name 'Tahoma 8'
gconftool-2 -t str -s /desktop/gnome/interface/monospace_font_name 'Monospace 10'

#### PRZYWRACANIE DOMYŚLNYCH USTAWIEŃ
# gconftool-2 -u /apps/metacity/general/titlebar_uses_system_font
# gconftool-2 -u /apps/metacity/general/titlebar_font
# gconftool-2 -u /apps/nautilus/preferences/desktop_font
# gconftool-2 -u /desktop/gnome/interface/font_name
# gconftool-2 -u /desktop/gnome/interface/document_font_name
# gconftool-2 -u /desktop/gnome/interface/monospace_font_name

## wykonaj : killall gnome-panel oraz killall nautilus aby zrestartować ich ustawienia

echo "Czcionki zostały zmienione."

# ZMIANY DLA CAŁEGO SYSTEMU ###############################################################
#
# mandatory - nie do zmiany przez usera. wymagane.
# defaults - domyślne ustawienia dla userów. mogą je zmieniać.
#
### KOPIA
# sudo mkdir /etc/gconf/mandatory.backup /etc/gconf/defaults.backup
# sudo cp -a /etc/gconf/gconf.xml.mandatory/ /etc/gconf/mandatory.backup/
# sudo cp -a /etc/gconf/gconf.xml.defaults/ /etc/gconf/defaults.backup/
#
## USTAWIAMY
#gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory -t bool -s /apps/metacity/general/titlebar_uses_system_font 'false'
#gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory -t str -s /apps/metacity/general/titlebar_font 'Tahoma Bold 8'
#gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory -t str -s /desktop/gnome/interface/font_name "Tahoma 8"
#gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory -t str -s /desktop/gnome/interface/document_font_name "Tahoma 8"
#gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory -t str -s /desktop/gnome/interface/monospace_font_name "Monospace 10"
#gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory -t str -s /apps/nautilus/preferences/desktop_font "Tahoma 8"

## ZMIENIAMY IKONY NA MNIEJSZE
echo 'gtk-icon-sizes="panel-menu=16,16:
        gtk-menu=16,16:
        gtk-button=16,16:
        gtk-small-toolbar=16,16:
        gtk-large-toolbar=16,16:
        gtk-dnd=16,16:
        gtk-dialog=16,16"
gtk-toolbar-style = GTK_TOOLBAR_ICONS
' > ~/.gtkrc-2.0

.font.conf

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
<fontconfig>

<!-- Give all fonts light hinting and subpixel smoothing -->
<!--
<match target="font">
  <edit mode="assign" name="rgba">
    <const>rgb</const>
  </edit>
  <edit mode="assign" name="hinting">
    <bool>true</bool>
  </edit>
  <edit mode="assign" name="hintstyle">
    <const>hintslight</const>
  </edit>
  <edit mode="assign" name="antialias">
    <bool>true</bool>
  </edit>
</match>
-->

<!--
   <match target="font">
    <test qual="all" name="rgba"><const>unknown</const></test>
      <edit name="rgba" mode="assign"><const>rgb</const></edit>
   </match>
-->

<!-- Do not smooth Fixedsys -->
<match target="font">
  <test name="family">
    <string>FixedsysTTF</string>
  </test>
  <edit name="antialias">
    <bool>false</bool>
  </edit>
</match>

<!-- Do not smooth Tahoma 8pt and under -->
<match target="font">
  <test name="family">
    <string>Tahoma</string>
  </test>
  <test compare="less" name="size" qual="any">
    <double>9</double>
  </test>
  <edit name="antialias">
    <bool>false</bool>
  </edit>
</match>

<!-- Do not smooth Times New Roman or Courier New for 12pt and under -->
<match target="font">
  <test name="family">
    <string>Times New Roman</string>
  </test>
  <test compare="less" name="size" qual="any">
    <double>13</double>
  </test>
  <edit name="antialias">
    <bool>false</bool>
  </edit>
</match>

<match target="font">
  <test name="family">
    <string>Courier</string>
    <string>Courier New</string>
    <string>Courier 10 Pitch</string>
  </test>
  <test compare="less" name="size" qual="any">
    <double>11</double>
  </test>
  <edit name="antialias">
    <bool>false</bool>
  </edit>
</match>

<!-- Do not autohint Courier New, Fixedsys, Tahoma, or Times New Roman -->
<match target="font">
  <test name="family">
    <string>Courier New</string>
    <string>Times New Roman</string>
    <string>Tahoma</string>
    <string>FixedsysTTF</string>
  </test>
  <edit mode="assign" name="hintstyle">
    <const>hintslight</const>
  </edit>
  <edit mode="assign" name="autohint">
    <bool>false</bool>
  </edit>
</match>

<match target="pattern">
      <test qual="any" name="family">
          <string>Bitstream Vera Sans</string>
      </test>
      <edit name="family" mode="assign">
          <string>Arial</string>
      </edit>
</match>
  <match target="pattern">
      <test qual="any" name="family">
          <string>Helvetica</string>
      </test>
      <edit name="family" mode="assign">
          <string>Arial</string>
      </edit>
</match>
<match target="pattern">
      <test qual="any" name="family">
          <string>Palatino</string>
      </test>
      <edit name="family" mode="assign">
          <string>Georgia</string>
      </edit>
</match>
</fontconfig>

.gtkrc.mime

style "user-font"
{
 fontset="-microsoft-tahoma-medium-r-normal-*-10-*-*-*-p-*-*"
}
widget_class "*" style "user-font"

Oba pliki, należy skopiować do katalogu domowego użytkownika. Uwaga pliki muszą zaczynać się od kropki.
Aczkolwiek oba pliki nie są wymagane i stosuj je jedynie jeśli chcesz bardziej zapanować nad wyglądem czcionek. Istotne może okazać się wyłączenie anyaliasingu dla czcionek mniejszych niż 9pt – zrobisz to właśnie w .fonts.conf

Przydatne linki:

http://www.howtoforge.com/…nts_gnome_p3

http://www.gnome.org/…gconf-9.html

http://www.webpagepublicity.com/…fonts-t.html

http://fontconfig.org/…ig-user.html

http://wiki.archlinux.org/…onfiguration

http://gentoo-wiki.com/…_Admin_Guide

http://www.gnome.org/…n-guide.html

5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)