[#] Deklinacja rzeczownika w funkcji licznika

( Ostatnio zmieniony pon., 09/06/2008 - 19:09 )
 

Funcka DLI

// deklinacja licznika
function dli($x, $a, $b, $c) {
 if ($x == 1) return $a;
 elseif ( ($x%10 > 1) && ($x%10 < 5)  && !(($x%100 >= 10) && ($x%100 <= 21)) ) return $x .' '. $b;
 return $x .' '. $c;
}

// przykład użycia
print dli(512, 'bajt', 'bajty', 'bajtów');
// wynik: 512 bajtów

Przykład użycia

function kiedy($ts) {
 $ts = time() - $ts;

 // sekundy
 if ($ts < 60) return dli($ts, 'sekundę', 'sekundy', 'sekund') .' temu';
 $ts = round($ts / 60);

 // minuty
 if ($ts < 60) return dli($ts, 'minutę', 'minuty', 'minut') .' temu';
 $ts = round($ts / 60);

 // godziny
 if ($ts < 24) return dli($ts, 'godzinę', 'godziny', 'godzin') .' temu';
 $ts = round($ts / 24);

 // dni
 if ($ts < 7) return dli($ts, 'dzień', 'dni', 'dni') .' temu';

 // tygodnie
 if (($ts / 7) < 4) return dli(round($ts / 7), 'tydzień', 'tygodnie', 'tygodni') .' temu';
 $ts = round($ts / 30.5);

 // miesiace
 if ($ts < 12) return dli($ts, 'miesiąc', 'miesiące', 'miesięcy') .' temu';
 $ts = round($ts / 12);

 // lata
 return dli($ts, 'rok', 'lata', 'lat') .' temu';
}

Zwracane wartości są zgodne z poprawną polszczyzną (minutę temu, 2 minuty temu, 5 minut temu) .

Źródło: http://blog.i64.pl/BlogPio

4
Twoja ocena: Brak Średnio: 4 (3 głosy)