[#] Dlaczego DVD 4,7GB to tylko 4,3GiB - wyjaśnienie

( Ostatnio zmieniony śr., 18/06/2008 - 00:42 )
 

Według układu SI, przedrostek „k“(kilo) przy jednostce oznacza 103(1000), M=1000000 itd… Panowie zajmujący się tym układem nie zgodzili się na wyjątek przy określaniu pojemności nośników danych, więc oficjalnie:

1MB = 1000kB = 1000000B

Ale żeby informatykom nie było smutno wprowadzono inny przedrostek (Ki, Mi, Gi) i taki właśnie przedrostek oznacza 1024. Więc powinno się pisać:

1GiB = 1024MiB 1MiB = 1024kiB

Jak widać producenci nie stosują tutaj żadnego chwytu marketingowego a tylko podają pojemności wg norm. Obliczenia:

4.38 GB * 1024 = 4485,12 MB 4485,12MB * 1024 = 4592762,88 kB 4592762,88kB * 1024 = 4702989189,12 B

Producenci otrzymują „swój“ wynik poprzez podzielenie 4702989189,12 p­rzez 109 ( czyli Giga, tyle że w dziesiętnym systemie liczbowym ), a powinni przez 230 ( giga w systemie dwójkowym )

Wikipedia:

Stosowane w informatyce przedrostki jednostek miary o identycznych nazwach i oznaczeniach jak przedrostki SI, ale o mnożniku zastąpionym potęgą 2 w miejsce potęgi 10.

W przybliżeniu: 103 ≈ 210

Stosowane niekonsekwentnie, głównie do oznaczania pojemności pamięci i szybkości transmisji. Próbą uściślenia opracowaną przez „IEC“ jest dodanie po znaku mnożnika litery i (np. kiB zamiast kB).

Innymi słowy kiB, czyli kibibajt to 1024 bajty, podczas gdy kB, czyli kilobajt to 1000 bajtów.

Stosowane niekonsekwentnie, głównie do oznaczania pojemności pamięci i szybkości transmisji. Próbą uściślenia opracowaną przez IEC jest dodanie po znaku mnożnika litery i (np. kiB zamiast kB). Innymi słowy kiB, czyli kibibajt to 1024 bajty, podczas gdy kB, czyli kilobajt to 1000 bajtów.

Nazwa Oznaczenie Podstawa 2 Podstawa 16 Podstawa 10
kibi Ki 2^^10^^ 16^^2.5^^ 0×400 = 1,024 > 10^^3^^
mebi Mi 2^^20^^ 16^^5^^ 0×10 0000 = 1,048,576 > 10^^6^^
gibi Gi 2^^30^^ 16^^7.5^^ 0×4000 0000 = 1,073,741,824 > 10^^9^^
tebi Ti 2^^40^^ 16^^10^^ 0×100 0000 0000 = 1,099,511,627,776 > 10^^12^^
pebi Pi 2^^50^^ 16^^12.5^^ 0×4 0000 0000 0000 = 1,125,899,906­,842,624 > 10^^15^^
exbi Ei 2^^60^^ 16^^15^^ 0×1000 0000 0­000 0000 = 1,152,921,504­,606,846,976 > 10^^18^^
zebi Zi 2^^70^^ 16^^17.5^^ 0×40 0000 000­0 0000 0000 = 1,180,591,620­,717,411,303,424 > 10^^21^^
yobi Yi 2^^80^^ 16^^20^^ 0×1 0000 0000 0­000 0000 0000 = 1,208,925,819­,614,629,174,706,176 > 10^^24^^
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (2 głosy)