[#] Dzień i numer tygodnia w MS Access

( Ostatnio zmieniony ndz., 15/06/2008 - 23:21 )
 

Dzień tygodnia – słownie

DZIEN_TYG: IIf(Weekday(Left([data_dok];2) & "-" & Mid([data_dok];3;2) & "-" & Right([data_dok];2))=1;"Niedziela";IIf(Weekday(Left([data_dok];2) & "-" & Mid([data_dok];3;2) & "-" & Right([data_dok];2))=2;"Poniedziałek";IIf(Weekday(Left([data_dok];2) & "-" & Mid([data_dok];3;2) & "-" & Right([data_dok];2))=3;"Wtorek";IIf(Weekday(Left([data_dok];2) & "-" & Mid([data_dok];3;2) & "-" & Right([data_dok];2))=4;"Środa";IIf(Weekday(Left([data_dok];2) & "-" & Mid([data_dok];3;2) & "-" & Right([data_dok];2))=5;"Czwartek";IIf(Weekday(Left([data_dok];2) & "-" & Mid([data_dok];3;2) & "-" & Right([data_dok];2))=6;"Piątek";IIf(Weekday(Left([data_dok];2) & "-" & Mid([data_dok];3;2) & "-" & Right([data_dok];2))=7;"Sobota";"")))))))

Numer tygodnia

TYDZIEN: Val(Format(DateValue(Left([data_dok];2) & "-" & Mid([data_dok];3;2) & "-" & Right([data_dok];2));'ww';2;0))
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)