[#] Fstab - montowanie dysków

( Ostatnio zmieniony sob., 14/06/2008 - 10:20 )
 
#(fs_spec) (fs_file)  (fs_vfstype) (fs_mntops)     (fs_freq) (fs_passno)
/dev/hda2  /      ext3     defaults       0       0
/dev/hda3  swap     swap     defaults       0       0
proc    /proc    proc     defaults       0       0
pts     /dev/pts   devpts    gid=5,mode=600    0       0
/dev/fd0  /floppy   vfat     noauto        0       0
/dev/hdc  /cdrom    iso9660   noauto,ro,user    0       0

Pole fs_spec – określa urządzenie blokowe lub zdalny system plików przeznaczony do zamontowania, na przykład partycję dysku, cdrom czy aparat.

Pole fs_file – wskazuje na miejsce, w którym ma być zamontowany dany system plików, na przykład dla partycji wymiany (ang. „swap partition“) to pole powinno zawierać wartość „none“, a dla cdromu „/media/cdrom“.

Pole fs_vfstype – określa typ systemu plików jaki znajduje się na danym urządzeniu. Najbardziej powszechne obecnie i obsługiwane systemy plików to: ext2, ext3, ReiserFS, XFS, vfat, iso9660, nfs, swap

Pole fs_mntops – udostępnia szereg znaczników systemowych, które mogą miec kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa naszego systemu. Przykładowo następujące znaczniki oznaczają:

 • nodev – zapobiega rozpoznawaniu przez jądro dowolnych plików urządzeń, znajdujących się w systemie plików
 • noexec – zapobiega wykonywaniu plików wykonywalnych w danym systemie plików
 • nosuid – zapobiega uwzględnianiu bitów set-UID oraz set-GID w przypadku dowolnego pliku wykonywalnego
 • ro – powoduje zamontowanie systemu plików w trybie tylko do odczytu, powstrzymując wszelkie modyfikacje informacji dotyczących plików, włączając w to na przykład czas dostępu do pliku

Pole fs_freq jest używane przez komendę dump do wykrywania, który system plików musi być odłączony. Jeżeli nie ma informacji o tym polu, zwracana jest wartość 0 i dump przyjmuje, że dany system plików nie musi być odłączany.

Pole fs_passno jest używane przez program fsck, wartość 0 1 lub 2 decydują o kolejności sprawdzania systemów plików podczas ładowania systemu. Zaleca się aby główny system plików miał wartośc równą 1, zaś inne systemy plików powinny mieć wartość 2. Jeżeli to pole nie posiada żadnej wartości lub jest ona równa 0 to wtedy dany system plików nie jest sprawdzany przez fsck.

3
Twoja ocena: Brak Średnio: 3 (2 głosy)