[#] Generowanie pliku XML z bazy MySQL

( Ostatnio zmieniony ndz., 01/06/2008 - 12:58 )
 

generate_xml.sh

#!/usr/bin/perl

use warnings;
use strict;
use XML::Simple;
use DBI;

my $dbh = DBI->connect('DBI:mysql:BAZA_DANYCH','UŻYTKOWNIK','HASŁO')
 or die DBI->errstr;

# Get an array of hashes
my $recs = $dbh->selectall_arrayref('SELECT * FROM tabelka',{ Columns => {} });

# Convert to XML where each hash element becomes an XML element
my $xml = XMLout( {record => $recs}, NoAttr => 1 );

print $xml;

$dbh->disconnect;

Wynik wykonania powyższego skryptu:

<opt>
 <record>
  <id>1</id>
  <entry>Wpis</entry>
  <modified>2007-04-15 22:24:44</modified>
 </record>
 <record>
  <id>2</id>
  <entry>Kolejny wpis</entry>
  <modified>2007-04-15 22:25:00</modified>
 </record>
 <record>
  <id>3</id>
  <entry>I jeszcze jeden</entry>
  <modified>2007-04-15 22:25:13</modified>
 </record>
</opt>
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)