[#] Implementacja klient-serwer z wykorzystaniem SOCKET-ów w języku python

( Ostatnio zmieniony ndz., 19/04/2009 - 14:48 )
 

Prosty przykład, w jaki sposób można wykonać aplikację klient-serwer z użyciem języka skryptowego Python. Na stronie: Sockets in Python , dowiesz się więcej na temat implementacji wątków do obsługi gniazd.

serwer.py

#!/usr/bin/env python
#-*- coding:utf-8 -*-

import sys, socket, thread

HOST = '10.1.1.100'
PORT = 11568
BUFSIZ = 1024
MAX_CONNECTION = 1
count = 0

def opisz_problem(msg):
 # definicja słownika
 e = {
  13:'Odmowa dostępu',
  'timed out':'Upłynął limit czasu',
  99:'Nie można zająć portu na tym adresie IP'
 }
 if e.has_key(msg[0]):
  return e[msg[0]]
 else:
  return msgdef handler(clientsock,addr):
 global count

 if count < MAX_CONNECTION:

  count += 1
  while 1:
   data = clientsock.recv(BUFSIZ)
   if not data: break
   print 'Odebrano dane od klienta', addr, ':', data

   # Potwierdzamy że otrzymaliśmy dane
   clientsock.send('Potwierdzam odebranie danych od: ' + str(addr[0]))

  # kończymy ten wątek i zmniejszamy licznik wątków
  count -= 1

 else:
  print 'zbyt wiele połączeń'
  clientsock.send('Zbyt wiele połączeń. Spróbuj ponownie później')

 print 'Klient', addr, 'zakończył sesję !'
 clientsock.close()def main():
 serversock = None
 for res in socket.getaddrinfo(HOST, PORT, socket.AF_UNSPEC, socket.SOCK_STREAM, 0, socket.AI_PASSIVE):
  af, socktype, proto, canonname, sa = res
  try:
   serversock = socket.socket(af, socktype, proto)
   print 'Przygotowuję gniazdko sieciowe:'
   print '-------------------------------'
   # ponowne użycie tego socketa jeśli już jest bindowany
   serversock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
   print '[ + ] Ustawiam opcje dla gniazdka sieciowego:'
  except socket.error, msg:
   print msg
   serversock = None
   continue
  try:
   serversock.bind(sa)
   print '\t[ + ] Port:', PORT, 'na insterfejsie', HOST, 'został opanowany !'
   print '\t[ + ] Zaczynam nasłuchiwanie (max. ', MAX_CONNECTION, ' połączeń jednoczesnych)'
   serversock.listen(MAX_CONNECTION)
  except socket.error, msg:
   print '[ - ] Nie udało się zawładnąć portem:', PORT, 'i nasłuchiwać na nim, powód:', opisz_problem(msg)
   serversock.close()
   serversock = None
   continue
  break


 if serversock is None:
  print 'Nie udało się otworzyć gniazdka sieciowego !'
  sys.exit(1)
 else:
  print 'Gniazdko sieciowe gotowe !'

 """ Jeśli wszystko przebiegło zgodnie z planem, zaczynamy nasze działania """

 print '\nCzekam na połączenia ...'
 print '------------------------'

 while 1:
  clientsock, addr = serversock.accept()
  print 'Połączono z adresu:', addr[0]
  print 'Połączono z portu:', addr[1]
  thread.start_new_thread(handler, (clientsock, addr))


 print 'Zamykam serwer nasłuchujący'
 serversock.close()if __name__ == '__main__':
 sys.exit(main())

klient.py

#!/usr/bin/env python
#-*- coding:utf-8 -*-

import socket, sys

HOST = '10.1.1.100'
PORT = 11568
BUFSIZ = 1024
TMOUT = 1


def opisz_problem(msg):
 # definicja słownika
 e = {
  111:'Połączenie zostało odrzucone !',
  32:'Uszkodzone gniazdko sieciowe !',
  104:'Połączenie zresetowane przez serwer',
  'timed out':'Upłynął limit czasu !'
 }
 if e.has_key(msg[0]):
  return e[msg[0]]
 else:
  return msg


def main():
 tcpCliSock = None
 for res in socket.getaddrinfo(HOST, PORT, socket.AF_UNSPEC, socket.SOCK_STREAM):
  af, socktype, proto, canonname, sa = res
  try:
   tcpCliSock = socket.socket(af, socktype, proto)
   print 'Przygotowuję gniazdko sieciowe:'
   print '-------------------------------'
   tcpCliSock.settimeout(TMOUT)
   print '[ + ] Ustawiam opcje dla gniazdka sieciowego:'
  except socket.error, msg:
   print msg
   tcpCliSock = None

  try:
   tcpCliSock.connect(sa)
   print '[ + ] Połączono z:', HOST, 'do portu:', PORT
  except socket.error, msg:
   print '[ - ] Nie udało się ustanowić połączenia: ', opisz_problem(msg)
   tcpCliSock.close()
   tcpCliSock = None
   continue
  break

 if tcpCliSock is None:
  print 'Nie udało się otworzyć gniazdka sieciowego !'
  sys.exit(1)
 else:
  print 'Gniazdko sieciowe gotowe !'


 """ Jeśli wszystko przebiegło zgodnie z planem, zaczynamy nasze działania """

 while 1:
  data = raw_input('Wprowadź dane do wysłania: ')
  try:
   tcpCliSock.send(data)
   print 'Dane wysłane do serwera:', data
  except socket.error, msg:
   print 'Otrzymano komunikat błędu:', opisz_problem(msg)
   powod = opisz_problem(msg)
   break

  # Pobieramy odpowiedź serwera
  try:
   data = tcpCliSock.recv(1024)
   if data:
    print 'Serwer odpowiedział:', data
   else:
    print 'Serwer nie odpowiedział'
  except socket.timeout, msg:
   print 'Otrzymano komunikat błędu:', opisz_problem(msg)

 print 'Zamykam połączenie z serwerem. Powodem było:', powod
 tcpCliSock.close()

if __name__ == '__main__':
 sys.exit(main())
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (3 głosy)