[#] Informacja o MS SQL Server

( Ostatnio zmieniony wt., 03/06/2008 - 13:16 )
 

Sprawdzamy wersję, poziom oraz wydanie

SELECT
   SERVERPROPERTY ('productversion'),
   SERVERPROPERTY ('productlevel'),
   SERVERPROPERTY ('edition')

Wynik będzie na wzór:

9.00.3042.00      SP2        Developer Edition

sprawdzamy poziom zgodności:

use master
SELECT cmptlevel FROM sysdatabases WHERE name = 'DataBaseName'

Wynik, np.: 80

5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)