[#] Kodowanie znaków na CD/DVD a problem odczytu danych

( Ostatnio zmieniony sob., 14/06/2008 - 11:15 )
 

Problem może występować jeśli płyta została wypalona z innym kodowaniem niż obsługuje nasz system ( w Ubuntu domyślnie UTF-8 )

Przy próbie skopiowania plików z „dziwnymi“ nazwami może pojawić się informacja o błędzie odczytu a w „dmesg“

przeczytamy tylko coś takiego:

[17192744.808000] hdb: media error (bad sector): status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
[17192744.808000] hdb: media error (bad sector): error=0x34 { AbortedCommand LastFailedSense=0x03 }
[17192744.808000] ide: failed opcode was: unknown
[17192744.808000] end_request: I/O error, dev hdb, sector 8299204
[17192744.808000] Buffer I/O error on device hdb, logical block 2074801

co znaczyć będzie o błędzie odczytu sektora z CD/DVD (być może prawda ale powiedzmy że płyta jest ok i problemem są znaki z innego kodowania)

ROZWIĄZANIE:

1. Zamontuj swój nośnik w konsoli podając polecenie:

mount  /dev/cdrw /media/dvdrecorder/ -o iocharset=iso8859-2,norock

szczególnie ważne jest to na końcu: norock co montuje płytę bez rozszerzeń RockRidge.

Zobacz teraz czy da się skopiować coś z płyty i czy nadal są errory odczytu. Nie powinno być lecz nazwy plików i katalogów zmienią się na hu_tawka.avi ( brak polskich znaków i wszystko małymi literami)

Płytę odmontowujemy poleceniem:

umount /dev/cdrw
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)