[#] Kody błędów programu Outlook Express w wersji 6.0

( Ostatnio zmieniony ndz., 15/06/2008 - 22:53 )
 

Błędy ogólne

KOD BŁĘDU TYP BŁĘDU OPIS
0×800CCC00 LOAD_SICILY_FAILED Uwierzytelnienie nie zostało załadowane
0×800CCC01 INVALID_CERT_CN Nieprawidłowa zawartość certyfikatu
0×800CCC02 INVALID_CERT_DATE Nieprawidłowa data certyfikatu
0×800CCC03 ALREADY_CONNECTED Użytkownik jest już połączony
0×800CCC04 CONN  
0×800CCC05 NOT_CONNECTED Brak połączenia z serwerem
0×800CCC06 CONN_SEND  
0×800CCC07 WOULD_BLOCK Adres nieznany na serwerze
0×800CCC08 INVALID_STATE  
0×800CCC09 CONN_RECV  
0×800CCC0A INCOMPLETE Pobieranie wiadomości nie zostało zakończone
0×800CCC0B BUSY Serwer lub agent dostarczania jest zajęty
0×800CCC0C NOT_INIT  
0×800CCC0D CANT_FIND_HOST Nie można zlokalizować serwera
0×800CCC0E FAILED_TO_CONNECT Nie można połączyć się z serwerem
0×800CCC0F CONNECTION_DROPPED Połączenie zamknięte
0×800CCC10 INVALID_ADDRESS Adres nieznany na serwerze
0×800CCC11 INVALID_ADDRES­S_LIST Lista wysyłkowa nieznana na serwerze
0×800CCC12 SOCKET_READ_ERROR Nie można wysłać żądania WINSOCK
0×800CCC13 SOCKET_WRITE_ERROR Nie można odczytać odpowiedzi Winsock
0×800CCC14 SOCKET_INIT_ERROR Nie można zainicjować usługi Winsock
0×800CCC15 SOCKET_CONNEC­T_ERROR Nie można otworzyć interfejsu Windows Socket
0×800CCC16 INVALID_ACCOUNT Konto użytkownika nie zostało rozpoznane
0×800CCC17 USER_CANCEL Użytkownik anulował operację
0×800CCC18 SICILY_LOGON_FAILED Próba logowania nie powiodła się
0×800CCC19 TIMEOUT  
0×800CCC1A SECURE_CONNEC­T_FAILED Nie można połączyć się przez protokół Secure Sockets Layer (SSL)

Błędy usługi WINSOCK

KOD BŁĘDU TYP BŁĘDU OPIS  
0×800CCC40 WINSOCK_WSASYS­NOTREADY Podsystem sieci jest niesprawny  
0×800CCC41 WINSOCK_WSAVER­NOTSUPPORTED Interfejs Windows Sockets nie może obsługiwać tej aplikacji  
0×800CCC42 WINSOCK_WSAEPROCLIM    
0×800CCC43 WINSOCK_WSAEFAULT Nieprawidłowy adres  
0×800CCC44 WINSOCK_FAILED_WSAS­TARTUP Nie można załadować interfej Windows Sockets  
0×800CCC45 WINSOCK_WSAEIN­PROGRESS Operacja w toku. Ten błąd występuje, jeśli interfejs API interfejsu Windows Sockets zostanie wywołany, gdy funkcja blokowania jest w toku  

Błędy protokołu SMTP (Simple Mail Transport Protocol)

KOD BŁĘDU TYP BŁĘDU OPIS  
0×800CCC60 SMTP_RESPONSE_ERROR Nieprawidłowa odpowiedź  
0×800CCC61 SMTP_UNKNOWN_RES­PONSE_CODE Nieznany kod błędu  
0×800CCC62 SMTP500_SYNTAX_ER­ROR Zwrócono kod składni  
0×800CCC63 SMTP501_PARAM_SYN­TAX Niepoprawna składnia parametru  
0×800CCC64 SMTP502_COMMAN­D_NOTIMPL Polecenie nie zostało zaimplementowane  
0×800CCC65 SMTP503_COMMAN­D_SEQ Niewłaściwa kolejność poleceń  
0×800CCC66 SMTP504_COMMAN­D_PARAM_NOTIM­PL Polecenie nie zostało zaimplementowane  
0×800CCC67 SMTP421_NOT_A­VAILABLE Polecenie niedostępne  
0×800CCC68 SMTP450_MAILBOX_BU­SY Skrzynka pocztowa jest zablokowana i zajęta  
0×800CCC69 SMTP550_MAILBOX_NOT_FO­UND Skrzynka pocztowa nie została znaleziona  
0×800CCC6A SMTP451_ERROR_PRO­CESSING Błąd przetwarzania żądania  
0×800CCC6B SMTP551_USER_NOT_LO­CAL Skrzynka pocztowa użytkownika jest znana, ale nie znajduje się na tym serwerze  
0×800CCC6C SMTP452_NO_SYS­TEM_STORAGE Brak miejsca na przechowywanie wiadomości  
0×800CCC6D SMTP552_STORA­GE_OVERFLOW Limit miejsca na przechowywanie danych został przekroczony  
0×800CCC6E SMTP553_MAILBOX_NA­ME_SYNTAX Nieprawidłowa składnia nazwy skrzynki pocztowej  
0×800CCC6F SMTP554_TRANSAC­T_FAILED Transakcja nie powiodła się  
0×800CCC78 SMTP_REJECTED_SEN­DER Nieznany nadawca. Jest to spowodowane niepoprawnym adresem e-mail w polu Odpowiedz do  
0×800CCC79 SMTP_REJECTED_RE­CIPIENTS Serwer odrzucił adresatów  
0×800CCC7A SMTP_NO_SENDER Nie określono adresu nadawcy  
0×800CCC7B SMTP_NO_RECIPIENTS Nie określono adresatów  

Błędy protokołu POP3 (Post Office Protocol w wersji 3)

KOD BŁĘDU TYP BŁĘDU OPIS
0×800420CB POP3_NO_STORE Nie można przechowywać poczty na serwerze
0×800CCC90 POP3_RESPONSE_ERROR Nieprawidłowa odpowiedź klienta
0×800CCC91 POP3_INVALID_U­SER_NAME Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub użytkownik nie został znaleziony
0×800CCC92 POP3_INVALID_PAS­SWORD Nieprawidłowe hasło dla tego konta
0×800CCC93 POP3_PARSE_FAILURE Odpowiedź niemożliwa do zinterpretowania
0×800CCC94 POP3_NEED_STAT Wymagane jest polecenie STAT
0×800CCC95 POP3_NO_MESSAGES Brak wiadomości na serwerze
0×800CCC96 POP3_NO_MARKED_MES­SAGES Żadna wiadomość nie została zaznaczona do pobrania
0×800CCC97 POP3_POPID_OUT_OF_RAN­GE Identyfikator wiadomości poza zakresem

Błędy protokołu HTTPMail

KOD BŁĘDU TYP BŁĘDU OPIS  
0×800CCC31   Nieprawidłowa konfiguracja żądania. Nieprawidłowe lub źle uformowane żądanie  

Błędy protokołu NNTP (Network News Transport Protocol)

KOD BŁĘDU TYP BŁĘDU OPIS  
0×800CCCA0 NNTP_RESPONSE_ERROR Błąd odpowiedzi serwera grup dyskusyjnych  
0×800CCCA1 NNTP_NEWGROUP­S_FAILED Niepowodzenie dostępu do grupy dyskusyjnej  
0×800CCCA2 NNTP_LIST_FAILED Niepowodzenie wysyłania polecenia LIST do serwera  
0×800CCCA3 NNTP_LISTGROUP_FA­ILED Nie można wyświetlić listy  
0×800CCCA4 NNTP_GROUP_FAILED Nie można otworzyć grupy  
0×800CCCA5 NNTP_GROUP_NOTFOUND Grupy nie ma na serwerze  
0×800CCCA6 NNTP_ARTICLE_FAILED Wiadomości nie ma na serwerze  
0×800CCCA7 NNTP_HEAD_FAILED Nie znaleziono nagłówka wiadomości  
0×800CCCA8 NNTP_BODY_FAILED Nie znaleziono treści wiadomości  
0×800CCCA9 NNTP_POST_FAILED Ogłoszenie na serwerze niemożliwe  
0×800CCCAA NNTP_NEXT_FAILED Nie można otworzyć następnej wiadomości  
0×800CCCAB NNTP_DATE_FAILED Nie można wyświetlić daty  
0×800CCCAC NNTP_HEADERS_FAILED Nie można wyświetlać nagłówków  
0×800CCCAD NNTP_XHDR_FAILED Nie można wyświetlać nagłówków MIME  
0×800CCCAE NNTP_INVALID_U­SERPASS Nieprawidłowy użytkownik lub hasło  

Błędy usługi dostępu zdalnego (RAS)

KOD BŁĘDU TYP BŁĘDU OPIS  
0×800CCCC2 RAS_NOT_INSTALLED Usługa RAS/DUN nie jest zainstalowana  
0×800CCCC3 RAS_PROCS_NOT_FOUND Nie znaleziono procesu RAS/DUN  
0×800CCCC4 RAS_ERROR Wystąpił błąd usługi RAS/DUN  
0×800CCCC5 RAS_INVALID_CON­NECTOID Identyfikator połączenia uszkodzony lub nieobecny  
0×800CCCC6 RAS_GET_DIAL_PARAMS Błąd uzyskiwania ustawień telefonowania  

Błędy protokołu IMAP (Internet Message Access Protocol)

KOD BŁĘDU TYP BŁĘDU OPIS  
0×800CCCD1 IMAP_LOGINFAILURE Niepowodzenie logowania  
0×800CCCD2 IMAP_TAGGED_NO_RES­PONSE Wiadomość oznakowana  
0×800CCCD3 IMAP_BAD_RESPONSE Nieprawidłowa odpowiedź na żądanie  
0×800CCCD4 IMAP_SVR_SYNTAXERR Błąd składni  
0×800CCCD5 IMAP_NOTIMAPSERVER Nie jest serwerem IMAP  
0×800CCCD6 IMAP_BUFFER_O­VERFLOW Przekroczono limit buforu  
0×800CCCD7 IMAP_RECVR_ERROR Błąd odzyskiwania  
0×800CCCD8 IMAP_INCOMPLE­TE_LINE Niekompletne dane  
0×800CCCD9 IMAP_CONNECTI­ON_REFUSED Połączenie nie jest dozwolone  
0×800CCCDA IMAP_UNRECOGNI­ZED_RESP Nieznana odpowiedź  
0×800CCCDB IMAP_CHANGEDUID Identyfikator użytkownika się zmienił  
0×800CCCDC IMAP_UIDORDER Niepowodzenie polecenia identyfikatora użytkownika  
0×800CCCDD IMAP_UNSOLICI­TED_BYE Nieoczekiwane rozłączenie  
0×800CCCDE IMAP_IMPROPER_SVRSTA­TE Nieprawidłowy stan serwera  
0×800CCCDF IMAP_AUTH_NOT_POS­SIBLE Nie można autoryzować klienta  
0×800CCCE0 IMAP_OUT_OF_A­UTH_METHODS Nie ma więcej typów autoryzacji  
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (7 głosów)