[#] Konfiguracja DHCP

( Ostatnio zmieniony sob., 05/07/2008 - 01:57 )
 

/etc/dhcpd.conf

# dhcpd.conf
#
# Configuration file for ISC dhcpd (see 'man dhcpd.conf')
#

ddns-update-style ad-hoc;

subnet 10.1.1.0 netmask 255.255.255.0 {

  option routers         10.1.1.1;      # domyślna bramka sieci:
  option subnet-mask       255.255.255.0;    # maska sieci
  option broadcast-address    10.1.1.255;     # adres rozgłoszeniowy

  option domain-name       "tajniacy";     # nazwa domeny (FQDN)

  option domain-name-servers   217.97.216.18, 217.97.216.19, 194.204.159.1;  # serwery DNS
  # option ntp-servers      10.1.1.1;      # Adres serwera NPT (serwer czasu)
  # option netbios-name-servers  10.1.1.1;      # Adres serwera WINS
  range              10.1.1.2 10.1.1.40; # Zakres adresów jakie mogą przyjmować komputery


  default-lease-time       21600;        # domyślny czas dzierżawy (w sekundach)
  max-lease-time         86400;        # maksymalny czas dzierżawy (w sekundach)


  ## statyczne przypisanie IP

  host komp2 {
   hardware ethernet 00:00:00:00:00:00;
   fixed-address 10.1.1.2;
  }

  host komp3 {
   hardware ethernet 00:00:00:00:00:00;
   fixed-address 10.1.1.3;
  }
}

bazę dzierżaw adresów IP

Dla Slackware jest to plik:

/var/state/dhcp/dhcpd.leases
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (2 głosy)