[#] Konwerter Text2Bin, Bin2Text

( Ostatnio zmieniony pon., 02/06/2008 - 02:11 )
 

Text2Bin

function text2bin($str) {
 $text_array = explode("\r\n", chunk_split($str, 1));
 $cnt = count($text_array);
 for ($n = 0; $n < $cnt - 1; ++$n) {
  $newstring .= substr('0000'. base_convert(ord($text_array[$n]), 10, 2), -8);
 }
 return $newstring;
}

Bin2Text

function bin2text($str) {
 $text_array = explode("\r\n", chunk_split($str, 8));
 $cnt = count($text_array);
 for ($n = 0; $n < $cnt - 1; ++$n) {
  $newstring = $newstring . stripslashes(chr(base_convert($text_array[$n], 2, 10)));
 }
 return $newstring;
}

Przykładowy formularz – konwerter.php

<?php

 function text2bin($str) {
  $text_array = explode("\r\n", chunk_split($str, 1));
  $cnt = count($text_array);
  for ($n = 0; $n < $cnt - 1; ++$n) {
   $newstring .= substr('0000'. base_convert(ord($text_array[$n]), 10, 2), -8);
  }
  return $newstring;
 }

 function bin2text($str) {
  $text_array = explode("\r\n", chunk_split($str, 8));
  $cnt = count($text_array);
  for ($n = 0; $n < $cnt - 1; ++$n) {
   $newstring = $newstring . stripslashes(chr(base_convert($text_array[$n], 2, 10)));
  }
  return $newstring;
 }

 if (isset($_POST['submit'])) {
  if($_POST['text'] != '') {
   $text = stripslashes(urldecode(strip_tags($_POST['text'])));
   $orig_text = $text;

   switch ($_POST['convert']) {
    case 'text2bin':
       $text = chunk_split(text2bin($text), 8, ' ');
       break;

    case 'bin2text':
       $text = bin2text(str_replace("\r\n", "", str_replace(' ', '', $text)));
       break;

    default:
       // to nie powinno się wydarzyć
       die("<p>Nie znam polecenia ktore mam wykonac</p>\n");
   }
  }
 }
?>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xml:lang="pl" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="pl">
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 <title>Konwerter Text2Bin, Bin2Text</title>
 <meta name="description" content="Konwerter Text2Bin i Bin2Text">
 <meta name="keywords" content="konwerter, text2bin, bin2text">
 <style type="text/css">
  body { text-align: center; font: small/1.3 'DejaVu Sans', arial, sans-serif; }
  #page {
   max-width: 1000px;
   margin: auto;
   text-align: left;
   _width: 1000px;
  }
  textarea { width: 100%; height: 20em; }
 </style>
</head>

<body>

<div id="page">
 <h2>Text2Bin, Bin2Text konwerter</h2>

 <p>Dane wejściowe:</p>
 <form method="post" action="<?php echo($PHP_SELF); ?>">
  <p>
   <textarea name="text"><?php print $orig_text; ?></textarea>
  </p>
  <p>
   <input type="radio" id="text2bin" name="convert" value="text2bin" checked="checked" />
   <label for="text2bin">Text2Bin</label>

   <input type="radio" id="bin2text" name="convert" value="bin2text" />
   <label for="bin2text">Bin2Text</label>
  </p>

  <p>
   <input type="submit" name="submit" value="Konwertuj" />
   <input type="reset" value="Wyczyść" />
  </p>
 </form>

 <hr />

 <?php
  if (!empty($text)) {
   print "<h3>Wynik:</h3>";
   print '<p><textarea>'. $text .'</textarea></p>';
  }
  elseif (!empty($_POST)) {
   print 'Musisz podać jakieś dane';
  }
 ?>

</div>

</body>
</html>

Zobacz konwerter w akcji

5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (2 głosy)