[#] Kopia dysku Windows przez smbfs

( Ostatnio zmieniony sob., 14/06/2008 - 19:15 )
 

Montujemy dysk windowsowy po Sambie

Instalacja narzędzi

sudo apt-get install smbfs

Montowanie zasobu

sudo mount -t smbfs //192.168.1.1/d /mnt/win-d

lub

sudo mount -t smbfs //192.168.1.1/d /mnt/win-d -o username=UŻYTKOWNIK

Sprawdzenie dostępnych zasobów

smbclient -L 192.168.1.1

Kopiowanie plików z Windows

cp -ruf /mnt/win-d /var/backup/bak-win-d/

gdzie:

  • -f, –force  – Usuwa istniejące pliki docelowe.
  • -u, –update – Aktualizacja. Nie kopiuje pliku (innego niż katalog), który ma już istniejący cel o tej samej lub nowszej dacie modyfikacji.
  • -r – Kopiuje rekurencyjnie całe poddrzewa katalogów wejściowych do katalogu docelowego. Kopiowane są wszystkie pliki inne niż katalogi i dowiązania symboliczne (tzn. nazwane potoki/FIFO i pliki specjalne) tak, jakby były zwykłymi plikami. Oznacza to próbę odczytu danych z każdego z plików źródłowych i zapisu w docelowych. Zatem, przy użyciu tej opcji cp może czekać w nieskończoność przy odczycie łącza nazwanego, póki coś innego do niego nie zapisze. Zwykle błędem jest zastosowanie `cp -r' do plików specjalnych jak potoki FIFO i inne znajdujących się w katalogu /dev. W większości przypadków `cp -r' zawiśnie próbując czytać z FIFO i plików specjalnych w rodzaju /dev/console/ i przepełni dysk docelowy jeśli użyje się go do skopiowania /dev/zero. Zamiast tego, jeśli chce się kopiować pliki specjalne, należy użyć opcji –recursive (-R). Zachowa to ich specyficzną naturę, zamiast czytania z nich w celu skopiowania zawartości.
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)