[#] Lista artykułów + opcja edycji

( Ostatnio zmieniony śr., 11/06/2008 - 12:52 )
 

Poniższy kod można również zapisać w pliku lista_edycja.inc i umieścić w inludach Drupala. Jeśli tak chcielibyśmy zrobić to musimy nasz kod opatrzyć nawiasami funkcji i później tę funkcję wywołać na nowo-dodanej stronie (jako kod php):

na początku pliku:

function get_nodes_as_type ($type,$limit = 20)
{

oraz na końcu pliku:

}

Zawartość pliku lub kod php na stronie: (pamiętaj u ustawieniu zmiennych $limit i $type)

<?php
 $limit=20;
 $type='strona';

 $sql = "SELECT nid,title,created,changed FROM {node} where type='$type'";

 $header = array(
  array('data' => t('Tutuł'), 'field' => 'title'),
  array('data' => t('Utworzono'), 'field' => 'created'),
  array('data' => t('Zmodyfikowano'), 'field' => 'changed', 'sort' => 'desc'),
  array('data' => t('Działania'))
 );
 $tablesort = tablesort_sql($header);
 $result = pager_query($sql . $tablesort, $limit);
 $rows = array();
 while ($nodes = db_fetch_object($result)) {
  $rows[] = array(l($nodes->title, 'node/'.$nodes->nid),format_date($nodes->created,'custom','d.m.Y - H:i'), format_date($nodes->changed,'custom','d.m.Y - H:i'),l('edytuj', 'node/'.$nodes->nid.'/edit'));
 }
 if (!$rows) {
  $rows[] = array(array('data' => t('Brak danych.'), 'colspan' => 3));
 }
 $attributes = array ('class' => "zawartosc$type",'id' => "zawartosc$type");
 $output .= theme('table', $header, $rows,$attributes);
 $output .= theme('pager', NULL, $limit, 0);

 return $output;
?>
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)