[#] Listowanie zawartości katalogu

( Ostatnio zmieniony wt., 17/06/2008 - 02:52 )
 

PHP

<?php

 // pełna ścieżka lub relatywna, w zależności od użycia
 $path = '/html/download';

 // Otwieramy folder
 $dir_handle = @opendir($path) or die("Nie moge otworzyc $path");

 // lista plików
 while ($file = readdir($dir_handle)) {
  if($file == '.' || $file == '..' || $file == 'index.php' ) {
   continue;
  }

  echo "<a href=\"$file\">$file</a><br />";
 }

 // Zamykamy uchwyt
 closedir($dir_handle);

?>

BASH → HTML

#!/bin/bash
#
# Skrypt tworzy prostego htmla z linkmi
# do plikow w danym katalogu

if [ -z "$2" ] ; then
 echo
 echo "Uzycie:"
 echo "$0 KATALOG PLIK"
 echo
 exit
fi

if [ ! -d "$1" ] ; then
 echo "Error: Katalog nie istnieje!"
 echo
 exit
fi

if [ -e "$2" ] ; then
 echo "Error: Plik wynikowy istnieje!"
 echo
 exit
fi

for plik in `ls $1` ; do
 echo "<a href=$1/$plik>$plik</a><br>" >> $2
done

lub wersja z sumami kontrolnymi i rozmiarem plików

#!/bin/sh

if [ -d "$1" ]; then
 cd $1
 shift
fi

echo '<html>' > index.html
echo -n '<head><title>' >> index.html
echo -n $* >> index.html
echo '</title></head>' >> index.html
echo '<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">' >> index.html

echo '<table><tr><td>Nazwa pliku</td> <td>Rozmiar</td> <td>Suma MD5</td></tr>' >> index.html

for i in *; do
 if [ "${i}" = "index.html" ]; then continue; fi
  if [ -d "${i}" ]; then
   echo "<a href=\"${i}/\">${i}</a>/ &nbsp;" >> index.html
  else
   MD5=`md5sum ${i} | awk '{print $1}'`
   SIZE=`du -h ${i} | awk '{print $1}'`
   echo "<tr><td><a href=\"${i}\">${i}</a></td> <td> ${SIZE} </td> <td> ${MD5} <td/></tr>" >> index.html
  fi
done

echo '<hr>' >> index.html
echo '</table></body></html>' >> index.html
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (2 głosy)