[#] Modyfikacja repozytoriów w Ubuntu

( Ostatnio zmieniony ndz., 07/09/2008 - 10:23 )
 

Jak szybko podmienić w pliku /etc/apt/sources­.list nazwę „gutsy“ na „hardy“ ?

sudo sed -i "s/gutsy/hardy/" /etc/apt/sources.list

Ubuntu Hardy Heron 8.04

sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup
sudo gedit /etc/apt/sources.list

Dodajemy repozytorium Bleuman i klucz do niego:

sudo wget http://download.tuxfamily.org/blueman/hardy.list -O /etc/apt/sources.list.d/blueman.list
wget -q http://download.tuxfamily.org/blueman/blueman.gpg -O- | sudo apt-key add -

Dodajemy repozytorium MediBuntu i klucz do niego:

sudo wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/hardy.list -O /etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list
wget -q http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg -O - | sudo apt-key add -

Dodajemy repozytorium WineHQ

sudo wget http://wine.budgetdedicated.com/apt/sources.list.d/hardy.list -O /etc/apt/sources.list.d/winehq.list
wget -q http://wine.budgetdedicated.com/apt/387EE263.gpg -O- | sudo apt-key add -

Import wszystkich poniższych kluczy:

wget -q http://www.virtualbox.org/debian/innotek.asc -O- | sudo apt-key add -
wget -q http://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub -O- | sudo apt-key add -

sources.list

deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy main restricted
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy main restricted universe multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy restricted main multiverse universe
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-updates restricted main multiverse universe
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-updates restricted main multiverse universe
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-backports main restricted universe multiverse
# deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-backports main restricted universe multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu hardy partner
# deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu hardy partner
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu hardy-security main restricted multiverse universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu hardy-security restricted main multiverse universe
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-proposed restricted main multiverse universe

deb http://download.skype.com/linux/repos/debian/ stable non-free

deb http://ppa.launchpad.net/tualatrix/ubuntu hardy main

deb http://www.virtualbox.org/debian/ gutsy non-free

deb http://apt.wicd.net hardy extras
sudo apt-get update

Ubuntu Gutsy Gibbon 7.10

sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup
sudo gedit /etc/apt/sources.list

Import wszystkich poniższych kluczy:

wget -q http://wine.budgetdedicated.com/apt/387EE263.gpg -O- | sudo apt-key add -
wget -q http://www.virtualbox.org/debian/innotek.asc -O- | sudo apt-key add -
wget -q http://www.telemail.fi/mlind/ubuntu/937215FF.gpg  -O- | sudo apt-key add -
wget -q http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg -O- | sudo apt-key add -
wget -q http://ubuntu.schmidtke-hb.de/aptrepository.asc -O- | sudo apt-key add -
wget -q http://repository.debuntu.org/GPG-Key-chantra.txt -O- | sudo apt-key add -
wget -q http://download.tuxfamily.org/syzygy42/reacocard.asc -O- | sudo apt-key add -
wget -q http://archive.czessi.net/ubuntu/kczessi.gpg -O- | sudo apt-key add -
wget -q http://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub -O- | sudo apt-key add -
wget http://download.tuxfamily.org/blueman/repository.gpg -O- | sudo apt-key add -

gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 4CC00851
gpg --export --armor 4CC00851 | sudo apt-key add -

sources.list

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy restricted main multiverse universe

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-security main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-security restricted main multiverse universe
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates restricted main multiverse universe
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates restricted main multiverse universe

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-proposed restricted main multiverse universe
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-proposed restricted main multiverse universe
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-backports restricted main multiverse universe
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-backports restricted main multiverse universe


## WineHQ - Ubuntu 7.10 "gutsy Gibbon"
## wget -q http://wine.budgetdedicated.com/apt/387EE263.gpg -O- | sudo apt-key add -
deb http://wine.budgetdedicated.com/apt/ gutsy main
deb-src http://wine.budgetdedicated.com/apt/ gutsy main


## CANONICAL COMMERCIAL REPOSITORY (Hosted on Canonical servers, not Ubuntu
## servers. RealPlayer10, Opera, DesktopSecure and more to come.)
deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ gutsy partner


# Skype
deb http://download.skype.com/linux/repos/debian/ stable non-free


### VirtualBox
## wget -q http://www.virtualbox.org/debian/innotek.asc -O- | sudo apt-key add -
deb http://www.virtualbox.org/debian/ gutsy non-free


## wygladzanie podpikselowe
## wget -q http://www.telemail.fi/mlind/ubuntu/937215FF.gpg  -O- | sudo apt-key add -
deb http://www.telemail.fi/mlind/ubuntu/ gutsy fonts
deb-src http://www.telemail.fi/mlind/ubuntu/ gutsy fonts


## Medibuntu - Ubuntu 7.10 "gutsy gibbon"
## wget -q http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg -O- | sudo apt-key add -
## https://help.ubuntu.com/community/Medibuntu
## Please report any bug on https://bugs.launchpad.net/medibuntu/
deb http://packages.medibuntu.org/ gutsy free non-free
deb-src http://packages.medibuntu.org/ gutsy free non-free


### wget -q http://ubuntu.schmidtke-hb.de/aptrepository.asc -O- | sudo apt-key add -
## deb http://apt.schmidtke-hb.de/ gutsy main
## deb-src http://apt.schmidtke-hb.de/ gutsy main


### wget -q http://repository.debuntu.org/GPG-Key-chantra.txt -O- | sudo apt-key add -
deb  http://repository.debuntu.org/ gutsy multiverse
deb-src http://repository.debuntu.org/ gutsy multiverse

### sshmenu-gnome
##  gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 4CC00851
##  gpg --export --armor 4CC00851 | sudo apt-key add -
deb http://sshmenu.sourceforge.net/debian stable contrib


### Others
### wget http://download.tuxfamily.org/syzygy42/reacocard.asc -O- | sudo apt-key add -
deb http://download.tuxfamily.org/syzygy42/ gutsy avant-window-navigator
deb-src http://download.tuxfamily.org/syzygy42/ gutsy avant-window-navigator


### wget -O- http://archive.czessi.net/ubuntu/kczessi.gpg | sudo apt-key add -
deb http://archive.czessi.net/ubuntu gutsy main restricted universe multiverse preview

### wget http://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub -O- | sudo apt-key add -
deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-free

### MIRO video platform
deb http://ftp.osuosl.org/pub/pculture.org/miro/linux/repositories/ubuntu gutsy/


### wget http://download.tuxfamily.org/blueman/repository.gpg -O- | sudo apt-key add -
deb http://download.tuxfamily.org/blueman ubuntu bluetooth
sudo apt-get update

Ubuntu Feisty Fawn 7.04

sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup
sudo gedit /etc/apt/sources.list

Import wszystkich poniższych kluczy:

wget -q http://poczta.prezu.one.pl/miastoplusa_sms/gpg.txt -O- | sudo apt-key add -
wget -q http://ubuntu.moshen.de/2F306651.gpg -O- | sudo apt-key add -
wget -q http://medibuntu.sos-sts.com/repo/medibuntu-key.gpg -O- | sudo apt-key add -
wget -q http://repository.debuntu.org/GPG-Key-chantra.txt -O- | sudo apt-key add -
wget -q http://www.winki-the-ripper.de/share/dist/gpg.public_key -O- | sudo apt-key add -
wget -q http://wine.budgetdedicated.com/apt/387EE263.gpg -O- | sudo apt-key add -
wget -q http://home.eng.iastate.edu/~superm1/80DF6D58.gpg -O- | sudo apt-key add -
wget -q http://www.virtualbox.org/debian/innotek.asc -O- | sudo apt-key add -

sources.list

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty restricted main multiverse universe

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-security main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-security restricted main multiverse universe
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-updates restricted main multiverse universe
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-updates restricted main multiverse universe

# Kadu
## wget -q http://poczta.prezu.one.pl/miastoplusa_sms/gpg.txt -O- | sudo apt-key add -
deb http://www.kadu.net/download/binary/ubuntu/repo feisty main

# Skype
deb http://download.skype.com/linux/repos/debian/ stable non-free

### wget -q http://ubuntu.moshen.de/2F306651.gpg -O- | sudo apt-key add -
deb http://ubuntu.moshen.de/ feisty multimedia misc
deb-src http://ubuntu.moshen.de/ feisty multimedia misc


### VirtualBox
## wget -q http://www.virtualbox.org/debian/innotek.asc -O- | sudo apt-key add -
deb http://www.virtualbox.org/debian feisty non-free


## wygladzanie podpikselowe
## gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 937215FF
## gpg --export --armor 937215FF | sudo apt-key add -
#deb http://www.telemail.fi/mlind/ubuntu feisty fonts
#deb-src http://www.telemail.fi/mlind/ubuntu feisty fonts

## CANONICAL COMMERCIAL REPOSITORY (Hosted on Canonical servers, not Ubuntu
## servers. RealPlayer10, Opera, DesktopSecure and more to come.)
deb http://archive.canonical.com/ubuntu feisty-commercial main

## MEDIBUNTU REPOSITORY (Multimedia, Entertainment & Distractions In Ubuntu)
## Please report any bug on https://launchpad.net/products/medibuntu/+bugs
## wget -q http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg -O- | sudo apt-key add -
deb http://packages.medibuntu.org/ feisty free non-free

### wget -q http://medibuntu.sos-sts.com/repo/medibuntu-key.gpg -O- | sudo apt-key add -
### deb http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ feisty free non-free
### deb-src http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ feisty free non-free


deb http://gauvain.tuxfamily.org/repos feisty contrib

### wget -q http://repository.debuntu.org/GPG-Key-chantra.txt -O- | sudo apt-key add -
deb http://repository.debuntu.org/ feisty multiverse
deb-src http://repository.debuntu.org/ feisty multiverse

## Winki Ripper
## wget -q http://www.winki-the-ripper.de/share/dist/gpg.public_key -O- | sudo apt-key add -
deb http://www.winki-the-ripper.de/share/debs/ubuntu feisty contrib
deb-src http://www.winki-the-ripper.de/share/debs/ubuntu feisty contrib

## WineHQ - Ubuntu 7.04 "Feisty Fawn"
## wget -q http://wine.budgetdedicated.com/apt/387EE263.gpg -O- | sudo apt-key add -
deb http://wine.budgetdedicated.com/apt feisty main
deb-src http://wine.budgetdedicated.com/apt feisty main

###  wget -q http://home.eng.iastate.edu/~superm1/80DF6D58.gpg -O- | sudo apt-key add -
deb http://home.eng.iastate.edu/~superm1 feisty all
deb-src http://home.eng.iastate.edu/~superm1 feisty all

#AUTOMATIX REPOS START
#deb http://www.getautomatix.com/apt feisty main

## repo debiana sshmenu-gnome
deb http://www.mclean.net.nz/debian stable contrib

## Thunderbird 2.0
deb http://acorbeaux.free.fr/ubuntu feisty main
sudo apt-get update

Ubuntu Edgy Eft  6.10 i 6.12

sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup
sudo gedit /etc/apt/sources.list

#Domyślne repozytoria
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu edgy main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy main restricted universe
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-updates main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-updates main restricted universe
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-updates main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu edgy-security main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu edgy-security main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-backports main restricted universe

# Debuntu
# wget http://repository.debuntu.org/GPG-Key-chantra.txt
# sudo apt-key add GPG-Key-chantra.txt
# rm GPG-Key-chantra.txt
deb  http://repository.debuntu.org/ edgy multiverse
deb-src http://repository.debuntu.org/ edgy multiverse

#Repozytorium komercyjne Ubuntu
deb http://archive.canonical.com/ubuntu edgy-commercial main

# ntfs-3g
# klucz: wget http://flomertens.keo.in/ubuntu/givre_key.asc -O- | sudo apt-key add -
deb http://givre.cabspace.com/ubuntu/ edgy main main-all
deb http://ntfs-3g.sitesweetsite.info/ubuntu/ edgy main main-all
deb http://flomertens.keo.in/ubuntu/ edgy main main-all


# Kubuntu
deb http://kubuntu.org/packages/kde-latest edgy main
deb http://kubuntu.org/packages/amarok-144 edgy main
deb http://kubuntu.org/packages/koffice-latest edgy main

# jakieś paczki dla debiana
deb http://deb.svx.pl edgy main universe
deb-src http://deb.svx.pl edgy main universe

# Gnu Gadu
deb http://www.gnugadu.org/packages/ubuntu/ edgy main

# Skype
deb http://download.skype.com/linux/repos/debian/ stable non-free

# od Google
deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-free

# WineHQ
# wget -q http://wine.budgetdedicated.com/apt/387EE263.gpg -O- | sudo apt-key add -
deb http://wine.budgetdedicated.com/apt edgy main
deb-src http://wine.budgetdedicated.com/apt edgy main

# Kadu
# wget http://poczta.prezu.one.pl/miastoplusa_sms/gpg.txt
# sudo apt-key add gpg.txt
# rm gpg.txt
deb http://www.kadu.net/download/binary/ubuntu/repo edgy main

# wget http://3v1n0.tuxfamily.org/DD800CD9.gpg -O- | sudo apt-key add -
deb http://download.tuxfamily.org/3v1deb edgy 3v1n0
deb-src http://download.tuxfamily.org/3v1deb edgy 3v1n0

deb http://asher256-repository.tuxfamily.org dapper main dupdate french
deb http://asher256-repository.tuxfamily.org ubuntu main dupdate french

# Beryl
# wget http://ubuntu.beryl-project.org/root@lupine.me.uk.gpg -O- | sudo apt-key add -
deb http://ubuntu.beryl-project.org/ edgy main
deb-src http://ubuntu.beryl-project.org edgy main

# sterowniki Nvidii
# nvidia-xconfig --add-argb-glx-visuals
# wget http://nvidia.limitless.lupine.me.uk/ubuntu/root@lupine.me.uk.gpg -O- | sudo apt-key add -
deb http://nvidia.limitless.lupine.me.uk/ubuntu edgy stable
## wersja unstable sterów Nvidii
## deb http://nvidia.limitless.lupine.me.uk/ubuntu edgy unstable
sudo apt-get update

Ubuntu Dapper Drake 6.0.6

sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup
sudo gedit /etc/apt/sources.list
## Dodaj znaki (##) na początku każdej linii aby wykluczyć źródło
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu dapper main restricted
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu dapper main restricted

## Ważniejsze poprawki po oficjalnym wydaniu
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates main restricted
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates main restricted

## Poprawki bezpieczeństwa
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security universe

## UNIVERSE i MULTIVERSE (Niewspierane przez Ubuntu. Używasz na własne ryzyko.)
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper universe multiverse

## BACKPORTS (Niewspierane. Mogą zawierać nielegalne pakiety. Używasz na własne ryzyko.)
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-backports main restricted universe multiversedeb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-backports main restricted universe multiverse

# Debuntu
# wget http://repository.debuntu.org/GPG-Key-chantra.txt
# sudo apt-key add GPG-Key-chantra.txt
# rm GPG-Key-chantra.txt
deb  http://repository.debuntu.org/ dapper multiverse
deb-src http://repository.debuntu.org/ dapper multiverse
sudo apt-get update
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)