[#] Modyfikacja ustawień php - pamięć

( Ostatnio zmieniony śr., 11/06/2008 - 12:48 )
 
php_value memory_limit
Parametr ten ogranicza ilość pamięci udostępnianej skryptom na ich wykonanie, standardowo na większości serwerów znajdujemy 8Mb, na serwerze wirtualnym, na którym jest 100 kont php o dużej aktywności jest to dobre zabezpieczenie przed zwisem serwera i przeciążeniem przede wszystkim pamięci i rozpoczęcia użytkowania pamięci swap.
php_value max_execution_time
Ten parametr ogranicza czas wykonywania skryptu standardowo ustawiony jest na 30s. Dobrze jednak jest ten czas wydłużyć – przydaje się to w skryptach kontaktujących się z innymi serwerami (np. rozsyłanie e-maili) lub innych ciężkich skryptach administracyjnych.
php_value max_input_time
Ten parametr definiuje czas jaki ma klient na przesłanie danych do serwera – np. upload pliku. Warto przestawić przynajmniej na 60s
php_value upload_max_fi­lesize
Maksymalna wielkość uploadowanego pliku
php_value post_max_size
Maksymalna wielkość danych wysyłanych metodą POST

Przykładowy plik .htaccess

# PHP 5, Apache 2.
<IfModule mod_php5.c>
php_value memory_limit 32M
php_value upload_max_filesize 20M
php_value post_max_size 10M
php_value max_execution_time 60
php_value max_input_time 60
</IfModule>

Możemy posłużyć się również specjalnymi odwołaniami w składni php, aby ustawić np.: limit pamięci:

ini_set('memory_limit', '32M');

lub, pobrać ustawioną wartość:

echo ini_get('memory_limit');

Inne sposoby na zwiększenie limitu pamięci:

w pliku php.ini (Zalecane jeżli masz dostęp)

memory_limit = 12M

w pliku .php

ini_set('memory_limit', '12M');

w pliku .htaccess w katalogu

php_value memory_limit 12M
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (2 głosy)