[#] Nagrywanie płyt i obrazów .iso

( Ostatnio zmieniony sob., 14/06/2008 - 11:24 )
 

Kasowanie danych z płyty CD-RW/DVD-RW

sudo umount /dev/cdrom
cdrecord dev=/dev/cdrom blank=fast

Zapis obrazu płyty (ISO) na płycie CD/DVD
Prawym myszki na obrazie płyty (ISO) → Zapisz na dysku… → Zapisz

Tworzenie obrazu płyty (ISO) na podstawie płyty CD/DVD

sudo umount /dev/cdromdd if=/dev/cdrom of=file.iso bs=1024

Tworzenie obrazu płyty (ISO) na podstawie folderu

mkisofs -r -o file.iso /lokalizacja_folderu/

Wygenerowanie sumy kontrolnej MD5 obrazu płyty (ISO)

md5sum file.iso > file.iso.md5

Sprawdzenie sumy kontrolnej MD5 obrazu płyty (ISO)

md5sum -c file.iso.md5

Montowanie/od­montowanie obrazu płyty (.ISO) bez nagrywania

sudo mkdir /media/iso
sudo modprobe loop
sudo mount file.iso /media/iso/ -t iso9660 -o loop
sudo umount /media/iso/

Zmiana prędkości nagrywania płyt CD/DVD
a) Aplikacje → Narzędzia systemowe → Edytor konfiguracji
b) Edytor konfiguracji → apps → nautilus-cd-burner → default_speed (np.: 40)

Włączenie systemu „BurnProof“ dla nagrywarki CD/DVD
a) Aplikacje → Narzędzia systemowe → Edytor konfiguracji
b) Edytor konfiguracji → apps → nautilus-cd-burner → burnproof (Zaznaczony)

Włączenie „nadpalenia“ – overburning dla nagrywarkiCD/DVD
a) Aplikacje → Narzędzia systemowe → Edytor konfiguracji
b) Edytor konfiguracji → apps → nautilus-cd-burner ->overburn (Zaznaczony)

5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)