[#] Nvidia - obracający ekran

( Ostatnio zmieniony pt., 13/06/2008 - 14:21 )
 

Sterownik NV

Section "Device"
    Identifier   "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
    Driver     "nv"

  * Dodaj poniższą opcję do sekcji:

    Option "Rotate" "CW"

Opcja „Rotate“ może przyjąć dwie wartości (w zależności od orientacji monitora):
1. CW – obraca ekran zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo)
2. CCW – obraca ekran w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w lewo)

Sterownik NVIDIA

Section "Device"
    Identifier   "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
    Driver     "nvidia"

  * Dodaj następującą opcję do tej sekcji:

    Option     "RandRRotation" "on"

NoLogo

sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf

  * Znajdź sekcję:

 ...
Section "Device"
    Identifier   "NVIDIA Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400]"
    Driver     "nvidia"
    BusID      "PCI:1:0:0"
...

  * Dodaj do niej linię:

  Option        "NoLogo"
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)