[#] Obsługa formatu CDRW - UDF (udftools)

( Ostatnio zmieniony pt., 13/06/2008 - 13:47 )
 

Zainstaluj pakiet udftools

sudo apt-get install udftools

Odblokowanie pakietowego zapisu UDF na płycie CDRW

edytuj plik /etc/default/ud­ftools i zmień w nim poniższą linię

DEVICES="/dev/hdb"

przy założeniu że twoja nagrywarka to właśnie /dev/hdb

Następnie wykonaj polecenie:

dpkg-reconfigure udftools

i zaakceptuj pytanie o utworzenie urządzenia

Utwórz katalog /media/udf_cdrw

mkdir /media/udf_cdrw
chmod 0777 /media/udf_cdrw

Zmodyfikuj swój plik /etc/fstab dodając poniższą linię :

/dev/pktcdvd/0 /media/udf_cdrw udf noauto,noatime,rw,dev,user 0 0

Formatowanie płyty do formatu UDF:

mkudffs --media-type=cdrw /dev/hdb

lub

cdrwtool -d /dev/hdb -q

wynik działania poniżej:

root@huh:/# cdrwtool -d /dev/cdrw -q
using device /dev/cdrw
1312KB internal buffer
setting write speed to 12x
Settings for /dev/cdrw:
 Fixed packets, size 32
 Mode-2 disc

I'm going to do a quick setup of /dev/cdrw. The disc is going
to be blanked and formatted with one big track.

All data on the device will be lost!! Press CTRL-C to cancel now.
ENTER to continue.

Initiating quick disc blank
Disc capacity is 295264 blocks (590528KB/576MB)
Formatting track
      start=0, blocks=16, type=RESERVED
      start=16, blocks=3, type=VRS
      start=19, blocks=237, type=USPACE
      start=256, blocks=1, type=ANCHOR
      start=257, blocks=31, type=USPACE
      start=288, blocks=32, type=PVDS
      start=320, blocks=32, type=LVID
      start=352, blocks=32, type=STABLE
      start=384, blocks=1024, type=SSPACE
      start=1408, blocks=293568, type=PSPACE
      start=294976, blocks=31, type=USPACE
      start=295007, blocks=1, type=ANCHOR
      start=295008, blocks=160, type=USPACE
      start=295168, blocks=32, type=STABLE
      start=295200, blocks=32, type=RVDS
      start=295232, blocks=31, type=USPACE
      start=295263, blocks=1, type=ANCHOR
      Writing UDF structures to disc
      Quick setup complete!

Polecenie wiążące sterownik zapisu pakietowego z napędem (CDRW lub DVD).
Po zrestartowaniu systemu trzeba ponownie je wpisać:

pktsetup /dev/pktcdvd/0 /dev/hdb

lub w /etc/rc2.d utwórz dowiązanie o nazwie S20.udftools które będzie się odnosić do /etc/init.d/ud­ftools co pozwoli udftools uruchamiać się przy starcie systemu.

Montowanie nowego dysku jako systemu do zapisu pakietowego

mount/dev/pktcdvd/0 /media/udf_cdrw -t udf -o rw,noatime

lub

w gnome : Miejsca->Komputer->udf_cdrw

5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)