[#] OpenArena - darmowa rozrywka na wielu platformach

( Ostatnio zmieniony śr., 12/05/2010 - 23:27 )
 

OpenArena to darmowa strzelanina 3D oparta na silniku Quake III.

Screenshots of phyramide (cas idea :))

shot0001a.jpg
shot0001a.jpg
shot0004.jpg
shot0004.jpg
shot0004a.jpg
shot0004a.jpg
shot0006.jpg
shot0006.jpg
shot0010.jpg
shot0010.jpg
shot0011.jpg
shot0011.jpg

Różnice OpenArena vs. Q3

 • nowy wygląd postaci, broni,
 • większa ilość map
 • wyższa inteligencja botów

Uwaga: Gra dostępna jest dla systemów Windows, Linux i Mac OS X.

Rodzaje rozgrywek

 • Deathmatch,
 • Team Deathmatch,
 • Tournament
 • Capture The Flag (moja ulubiona)

Tryby gry

 • multiplayer (preferowana)
 • singleplayer

Serwery

Polecam dwa (tryb Capture the flag):

 • brickwedde.eu (78.47.73.59:27960) Zobacz kto gra
 • bb83.de (78.47.73.59:27961) Zobacz kto gra

Sprawdzenie kto gra:
http://dpmaster.deathmask.net/?…

lub użyj skryptu w konsoli, ale do tego potrzebujesz aplikacji Qstat, którą można pobrać i skompilować ze strony http://qstat.org/

Skompilowany program qstat oraz poniższy skrypt oa_stat

#!/bin/bash
qstat -P -sort F -q3s 78.47.73.59:27960
qstat -P -sort F -q3s 78.47.73.59:27961
qstat -P -sort F -q3s 87.230.26.228:27964

wrzucamy do katalogu ~/bin w swoim katalogu domowym (zazwyczaj jest on dodany do ścieżki użytkownika), a następnie w konsoli możemy wywołać oa_stat, które zwróci nam przykładowo:

user@test:~$ oa_stat
ADDRESS      PLAYERS   MAP  RESPONSE TIME  NAME
78.47.73.59:27960   4/10 oa_ctf4ish   48 / 0      brickwedde.eu[0.77]
     55 frags   0ms Beret
     47 frags   0ms Penguin
     30 frags   0ms Beret
     8 frags   59ms {BLOOODER}
ADDRESS      PLAYERS   MAP  RESPONSE TIME  NAME
78.47.73.59:27961   4/10 oasago2   50 / 0      bb83.de[0.77]
     3 frags   0ms Beret
     0 frags   0ms Penguin
     0 frags   0ms Major
     0 frags   0ms Assassin
ADDRESS      PLAYERS   MAP  RESPONSE TIME  NAME
87.230.26.228:27964  0/16 bal3dm3   52 / 0 corkscrew RN|^6CORKSCREW 077     |http://servers.furver.se

Porady

Poniższe porady wpisujemy w konsoli OpenAreny „~“, są to przydatne opcje z którymi warto poeksperymentować

Polecenie Działanie Opis
/r_fullscreen 1 Tryb pełnoekranowy Działa także w Ubuntu (np. jak szukamy w necie i testujemy porady)
/name "T^0e^1s^0-^8t" Kolorowa nazwa gdzie: ^0 do ^8 to oznaczenia kolorów
/cg_railTrailTime 400 Czas po którym znikają ślady Rail'a (polecam 18000) widać czy ludzie „campią“
/team_headmodel SARGE Inna głowa niż tułów Ustaw w opcjach gry tułów gracza (SARGE to nasza inna głowa gracza o nazwie Sarge)
/cg_zoomfov 22.5 Manipulacja zoom  
/r_picmip 1 Poprawienie widoczności graczy poeksperymentuj z 1–10 (wymaga restartu)
/cg_fov 90 Sposób widzenia „mapy“ sprawdź 130, a polecam 110
/com_blood 0 wyłączenie krwi  
/com_maxfps 90 Szybkość widzenia „mapy“ polecam 41 lub: 29, 41, 83, 92, 120, 140, 170 (lepsze skoki)

Jak dobrze grać?

FAQFPSJumps.html

Poznaj co to:

 • rocketjump
 • strafejump

rocketjump – czyli wyskok z rakiety.
Podskakujesz i strzelasz pod nogi jednocześnie znowu skacząc. Wymaga poćwiczenia. Najlepszymi miejscami są trampoliny. Na nich naprawdę wysoko można skoczyć.

strafejump – skoki „strefowe“
Wykonanie wymaga wielu ćwiczeń synchronizacyjnych.

Do dzieła:

1. Wykonujesz ruch do przodu i w prawo jednocześnie skacząc i podczas lądowania robisz dokładnie to samo tyle że w kierunku lewym. Oczywiście kierunki początkowe są dowolne.

2. Podsumujmy: przód + lewo + skok, przód + prawo + skok, … itd.

Dzięki temu twoje skoki nie będą wyglądać jak „żabie“. Sam się przekonasz z czasem jak śmieszne to może być.

q3config.cfg

// generated by quake, do not modify
unbindall
bind TAB "+scores"
bind ENTER "+button2"
bind ESCAPE "togglemenu"
bind SPACE "+moveup"
bind + "sizeup"
bind - "sizedown"
bind 0 "weapon 10"
bind 1 "weapon 1"
bind 2 "weapon 2"
bind 3 "weapon 3"
bind 4 "weapon 4"
bind 5 "weapon 5"
bind 6 "weapon 6"
bind 7 "weapon 7"
bind 8 "weapon 8"
bind 9 "weapon 9"
bind = "sizeup"
bind [ "weapprev"
bind \ "+mlook"
bind _ "sizedown"
bind ` "toggleconsole"
bind a "+moveleft"
bind c "+movedown"
bind d "+moveright"
bind e "weapon 7"
bind h "say hi / czesc "
bind l "say LOL :)"
bind q "+zoom"
bind s "+back"
bind t "messagemode"
bind u "say fuck"
bind w "+forward"
bind x "+strafe"
bind y "messagemode2"
bind z "+button3"
bind ~ "toggleconsole"
bind CAPSLOCK "+speed"
bind PAUSE "pause"
bind UPARROW "+forward"
bind DOWNARROW "+back"
bind LEFTARROW "+left"
bind RIGHTARROW "+right"
bind ALT "+strafe"
bind CTRL "+attack"
bind SHIFT "weapon 5"
bind DEL "+lookdown"
bind PGDN "+lookup"
bind END "centerview"
bind F1 "vote yes"
bind F2 "vote no"
bind F3 "ui_teamorders"
bind F11 "screenshot"
bind MOUSE1 "+attack"
bind MOUSE2 "+moveup"
bind MOUSE3 "+zoom"
bind MWHEELDOWN "weapnext"
bind MWHEELUP "weapprev"
seta cg_trueLightning "0.0"
seta cg_oldPlasma "1"
seta cg_oldRocket "1"
seta cg_oldRail "1"
seta ui_bigFont "0.4"
seta ui_smallFont "0.25"
seta cg_noProjectileTrail "0"
seta cg_noTaunt "0"
seta cg_smoothClients "0"
seta cg_scorePlums "1"
seta cg_cameraOrbitDelay "50"
seta cg_noVoiceText "0"
seta cg_noVoiceChats "0"
seta cg_teamChatsOnly "0"
seta cg_drawFriend "1"
seta cg_deferPlayers "1"
seta cg_teamChatHeight "0"
seta cg_teamChatTime "3000"
seta cg_bobroll "0.002"
seta cg_bobpitch "0.002"
seta cg_runroll "0.005"
seta cg_runpitch "0.002"
seta cg_railTrailTime "18000"
seta cg_lagometer "1"
seta cg_simpleItems "0"
seta cg_crosshairY "0"
seta cg_crosshairX "0"
seta cg_crosshairHealth "1"
seta cg_crosshairSize "24"
seta cg_drawRewards "1"
seta cg_drawAttacker "1"
seta cg_drawAmmoWarning "1"
seta cg_drawIcons "1"
seta cg_draw3dIcons "1"
seta cg_drawSnapshot "0"
seta cg_drawFPS "1"
seta cg_drawTimer "1"
seta cg_drawStatus "1"
seta cg_draw2D "1"
seta cg_gibs "1"
seta cg_stereoSeparation "0.4"
seta cg_fov "110"
seta cg_zoomfov "22.5"
seta cg_drawGun "1"
seta g_allowVote "1"
seta g_filterBan "1"
seta g_banIPs ""
seta g_logfileSync "0"
seta g_logfile "games.log"
seta g_warmup "20"
seta g_teamForceBalance "0"
seta g_teamAutoJoin "0"
seta g_maxGameClients "0"
seta cm_playerCurveClip "1"
seta g_friendlyfire "0"
seta capturelimit "8"
seta cg_forcemodel "1"
seta cg_drawTeamOverlay "0"
seta server16 ""
seta server15 ""
seta server14 ""
seta server13 ""
seta server12 ""
seta server11 ""
seta server10 ""
seta server9 ""
seta server8 ""
seta server7 ""
seta server6 ""
seta server5 ""
seta server4 ""
seta server3 ""
seta server2 ""
seta server1 ""
seta cg_marks "1"
seta cg_drawCrosshairNames "1"
seta cg_drawCrosshair "1"
seta cg_brassTime "2500"
seta ui_browserShowEmpty "1"
seta ui_browserShowFull "1"
seta ui_browserSortKey "4"
seta ui_browserGameType "0"
seta ui_browserMaster "0"
seta g_spSkill "2"
seta g_spVideos ""
seta g_spAwards ""
seta g_spScores5 ""
seta g_spScores4 ""
seta g_spScores3 ""
seta g_spScores2 ""
seta g_spScores1 ""
seta ui_ctf_friendly "0"
seta ui_ctf_timelimit "30"
seta ui_ctf_capturelimit "8"
seta ui_team_friendly "1"
seta ui_team_timelimit "20"
seta ui_team_fraglimit "0"
seta ui_tourney_timelimit "15"
seta ui_tourney_fraglimit "0"
seta ui_ffa_timelimit "0"
seta ui_ffa_fraglimit "20"
seta s_alDriver "libopenal.so.0"
seta s_alDopplerSpeed "2200"
seta s_alDopplerFactor "1.0"
seta s_alSources "96"
seta s_alGain "0.4"
seta s_alPrecache "1"
seta s_useOpenAL "1"
seta s_doppler "1"
seta s_musicvolume "0"
seta s_volume "0.575000"
seta joy_threshold "0.150000"
seta in_joystick "0"
seta in_subframe "1"
seta in_mouse "1"
seta r_lastValidRenderer "Mesa DRI Intel(R) 965GM 4.1.3002 x86/MMX/SSE2"
seta r_bloom_fast_sample "0"
seta r_bloom_sample_size "128"
seta r_bloom_darken "4"
seta r_bloom_intensity "1.3"
seta r_bloom_diamond_size "8"
seta r_bloom_alpha "0.3"
seta r_bloom "0"
seta r_GLlibCoolDownMsec "0"
seta cg_shadows "1"
seta r_primitives "0"
seta r_railSegmentLength "32"
seta r_railCoreWidth "6"
seta r_railWidth "16"
seta r_facePlaneCull "1"
seta r_gamma "1.2"
seta r_swapInterval "0"
seta r_textureMode "GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST"
seta r_finish "0"
seta r_dlightBacks "1"
seta r_dynamiclight "1"
seta r_drawSun "0"
seta r_fastsky "0"
seta r_ignoreGLErrors "1"
seta r_flares "0"
seta r_lodbias "1"
seta r_lodCurveError "250"
seta r_ignoreFastPath "1"
seta r_smp "0"
seta r_subdivisions "12"
seta r_vertexLight "0"
seta r_simpleMipMaps "1"
seta r_customPixelAspect "1"
seta r_customheight "1024"
seta r_customwidth "1600"
seta r_fullscreen "1"
seta r_mode "4"
seta r_ignorehwgamma "0"
seta r_overBrightBits "1"
seta r_depthbits "0"
seta r_stencilbits "0"
seta r_stereo "0"
seta r_colorbits "0"
seta r_texturebits "0"
seta r_detailtextures "1"
seta r_roundImagesDown "1"
seta r_picmip "1"
seta r_ext_max_anisotropy "2"
seta r_ext_texture_filter_anisotropic "0"
seta r_ext_texture_env_add "0"
seta r_ext_compiled_vertex_array "1"
seta r_ext_multitexture "1"
seta r_ext_gamma_control "1"
seta r_ext_compressed_textures "0"
seta r_allowExtensions "1"
seta r_glDriver "libGL.so.1"
seta cg_viewsize "100"
seta cg_predictItems "1"
seta cl_anonymous "0"
seta sex "male"
seta handicap "100"
seta color2 "5"
seta color1 "7"
seta g_blueTeam "Pagans"
seta g_redTeam "Stroggs"
seta team_headmodel "*james"
seta team_model "james"
seta headmodel "sarge"
seta model "sarge"
seta snaps "20"
seta rate "25000"
seta name "T^0om^1X^0-^8P^1L"
seta cl_guidServerUniq "1"
seta cl_lanForcePackets "1"
seta cl_maxPing "800"
seta m_filter "1"
seta m_side "0.25"
seta m_forward "0.25"
seta m_yaw "0.022"
seta m_pitch "0.022000"
seta cg_autoswitch "0"
seta r_inGameVideo "1"
seta cl_cURLLib "libcurl.so.3"
seta cl_allowDownload "1"
seta cl_freelook "1"
seta cl_mouseAccel "0"
seta sensitivity "5"
seta cl_run "1"
seta cl_packetdup "1"
seta cl_maxpackets "30"
seta cl_pitchspeed "140"
seta cl_yawspeed "140"
seta cl_aviMotionJpeg "1"
seta cl_aviFrameRate "25"
seta cl_autoRecordDemo "0"
seta sv_strictAuth "1"
seta sv_lanForceRate "1"
seta sv_master5 ""
seta sv_master4 ""
seta sv_master3 ""
seta sv_master2 ""
seta sv_dlURL ""
seta sv_floodProtect "1"
seta sv_maxPing "0"
seta sv_minPing "0"
seta sv_maxRate "0"
seta sv_minRate "0"
seta sv_maxclients "6"
seta sv_hostname "noname"
seta timelimit "30"
seta fraglimit "0"
seta dmflags "0"
seta vm_ui "2"
seta vm_game "2"
seta vm_cgame "2"
seta com_introplayed "1"
seta com_blood "0"
seta com_maxfps "41"
seta com_altivec "0"
seta com_hunkMegs "64"
seta com_zoneMegs "24"

Przydatne info

Start w trybie okienka: openarena.i386 +set r_fullscreen 0

Przydatne linki

http://www.openarena.ws/
http://software.filefront.com/…rmation.html
http://www.the-yarn.net/…ms/index.php?…
http://www.funender.com/…ps/index.php
http://dpmaster.deathmask.net/?…
http://ucguides.savagehelp.com/…PSJumps.html

4
Twoja ocena: Brak Średnio: 4 (22 głosy)