[#] Partycja w pliku

( Ostatnio zmieniony pon., 16/06/2008 - 22:14 )
 

Sposób na stworzenie własnego systemu plików w jakimś pliku np. plik.fs Porada może okazać się użyteczna jeśli zamierzamy przenieść dane z jednego dysku na drugi, a jak wiemy nazwy plików na płycie CD lub DVD nie mogą zawierać specjalnych znaków i mają ograniczoną długość. Tworząc pliko-partycję, montując ją oraz wgrywając na nią pliki, a następnie odmontowując, otrzymujemy plik w którym znajdują się nasze pliki z długimi nazwami i znakami specjalnymi.

dd if=/dev/zero of=plik.fs bs=1M count=200
mkfs -t ext3 plik.fs
mkdir ~/nibydysk

mount plik.fs ~/nibydysk -o rw,loop,exec,suid

Powstanie nam 200MB plik plik.fs, w którym następnie utworzymy nasz system plików i zamontujemy go w ~/nibydysk

automat.sh

#!/bin/sh
 echo -n "Podaj rozmiar pliko-partycji w MB: "
 read ROZM
 echo -n "Podaj nazwę PLIKU pliko-partycji: "
 read PLIK

 if [ -n $ROZM ]; then
  if [ $ROZM -gt 0 ]; then
   echo "Tworzę pliko-partycję \n"
   `dd if=/dev/zero of=$PLIK bs=1M count=$ROZM`

   echo "Tworzę system plików ext3 \n"
   # odpowiadamy T na pytanie
   true | mkfs.ext3 $PLIK

   echo " Teraz możesz zamountowac swoją pliko-partycję w następujący sposób: \n
   \t mkdir ~/nibydysk
   \t mount $PLIK ~/nibydysk -o rw,loop
   "
  fi
 fi
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)