[#] PeHaPowy instalator bazy danych MySQL

( Ostatnio zmieniony śr., 11/06/2008 - 10:42 )
 
<?php

 function table_exists ($table, $db) {
  $tables = mysql_list_tables ($db);
  while (list ($temp) = mysql_fetch_array ($tables)) {
   if ($temp == $table) {
    return TRUE;
   }
  }

  return FALSE;
 }


 /** Użycie **/
 if (table_exists(test_table, my_database)) {
  echo"Tabela już istnieje w bazie danych.";
 }
 else {
  $table_def = "id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,";
  $table_def .= "student_id INT(11) NOT NULL,";
  $table_def .= "f_name TINYTEXT NOT NULL,";
  $table_def .= "l_name TINYTEXT NOT NULL,";
  $table_def .= "supervisor TINYTEXT NOT NULL,";
  $table_def .= "building TINYTEXT NOT NULL,";
  $table_def .= "email TINYTEXT NOT NULL,";
  $table_def .= "score SMALLINT(6) NULL,";
  $table_def .= "stamp DATETIME NOT NULL,";
  $table_def .= "UNIQUE KEY id (id)";

  if (!@mysql_query ("CREATE TABLE $tablename ($table_def)")) {
   echo "Tabela bazy danych, '$tablename', nie mogła zostać utworzona.";
  }
  else {
   echo "Pomyślnie utworzono tabelę '$tablename'.";
  }
 }

?>

lub inna, bardziej zalecana metoda sprawdzenia istnienia tabeli w bazie:

<?
 if( mysql_num_rows( mysql_query("SHOW TABLES LIKE '".$table."'"))) {
  //...
 }
?>
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)