[#] Personalizacja GNOME z użyciem gconftool-2

( Ostatnio zmieniony wt., 01/07/2008 - 02:35 )
 

Sprawdzenie ustawionej wartości

gconftool-2 --get /apps/nautilus-cd-burner/burnproof

Przywracanie domyślnych wartości

gconftool-2 --unset /apps/nautilus-cd-burner/burnproof

Schematy

Schemat ogólny zmieniamy używając w ścieżce /schemas/..... , natomiast jeśli zmieniamy tylko w swoim profilu użytkownika użyjmy w ścieżce /apps/…/

Rangi

Mandatory - Uprawnienia dla tego źródła są tylko do odczytu.
      Użytkownicy nie mogą ich nadpisać, tak więc te ustawienia są wymagane

User - Źródło konfiguracji przechowywane jest w domowym katalogu użytkownika w katalogu .gconf .
     Kiedy użytkownik zmienia ustawienia zostają one tutaj zapisane.
     Możesz użyć Edytora Konfiguracji aby zmodyfikować konfigurację użytkownika.

Default  - To źródło zawiera domyślne ustawienia

Kolejność wczytywania rang

/etc/gconf/gconf.xml.mandatory/
~/.gconf/
/etc/gconf/gconf.xml.defaults/

Definiowanie szczegółowych uprawnień za pomocą rang

gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.defaults \
      --set /apps/..../ --type bool true

Edytor Konfiguracji (gconf-editor)

Uruchamiając z uprawnieniami administratora, mamy możliwość zmiany domyślnych i wymaganych wartości:

sudo gconf-editor
Edytor Konfiguracji z uprawnieniami administratora - ustawianie domyślnych wartości
Edytor Konfiguracji z uprawnieniami administratora - ustawianie domyślnych wartości
Edytor Konfiguracji z ustawieniami domyślnymi
Edytor Konfiguracji z ustawieniami domyślnymi

Powyższą czynność wykonać możemy jednak jednym poleceniem w konsoli:

sudo gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.defaults \
         -t str -s /apps/totem/subtitle_encoding 'WINDOWS-1250'

Przywracanie i dumpowanie ustawień środowiska Gnome

#  gconftool-2 --dump / > /tmp/moj_conf.xml
#  gconftool-2 --load=/tmp/moj_conf.xml

Automatyzacja

Poniższy skrypt może z powodzeniem posłużyć jako automat do szybkiej modyfikacji standardowych ustawień. Każde z poleceń można wykonać oczywiście osobno w konsoli.

personalizacja.sh

#!/bin/sh

gconftool-2 --shutdown


# gnome-terminal mc i F10
gconftool-2 -s /apps/gnome-terminal/global/use_menu_accelerators -t bool false


 ## SAMBA ##
    # domyslna grupa robocza
    gconftool-2 -s /system/smb/workgroup -t str "WORKGROUP"

 ## CD/DVD ##
    # burnproof, overburning i domyślna prędkość
    gconftool-2 -s /apps/nautilus-cd-burner/burnproof -t bool true
    gconftool-2 -s /apps/nautilus-cd-burner/overburn -t bool true
    gconftool-2 -s /apps/nautilus-cd-burner/default_speed -t int 40


 ## WYDAJNOSC ##
    # redukcja zasobów Gnome
    gconftool-2 -s /apps/metacity/general/reduced_resources -t bool true

    # wylaczenie animacji panelu
    gconftool-2 -s /apps/panel/global/enable_animations -t bool false

    # wylaczenie splash screena
    gconftool-2 -s /apps/gnome-session/options/show_splash_screen -t bool false

    # wylaczenie podgladu ikon plikow tekstowych (always/local_only/never)
    gconftool-2 -s /apps/nautilus/preferences/show_icon_text -t str never

    # nie pokazuj miniaturek obrazkow (always/local_only/never)
    gconftool-2 -s /apps/nautilus/preferences/show_image_thumbnails -t str never

    # nie pokazuj podgladu dla audio
    gconftool-2 -s /apps/nautilus/preferences/preview_sound -t str never

    # nautilus bez sidebara
    gconftool-2 -s /apps/nautilus/preferences/start_with_sidebar -t bool false

    # kolor sidebara
    gconftool-2 -s /apps/nautilus/preferences/side_pane_background_set -t bool true
    gconftool-2 -s /apps/nautilus/preferences/side_pane_background_color -t str "#ffffff"

    #nautilus bez toolbara
    gconftool-2 -s /apps/nautilus/preferences/start_with_toolbar -t bool false

    # wylaczenie licznika plikow (always/local_only/never)
    gconftool-2 -s /apps/nautilus/preferences/show_directory_item_counts -t str local_only

    # licznik plikow z prawej strony
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/interface/status_bar_meter_on_right -t bool true

    # nautilus bez paska adresu
    gconftool-2 -s /apps/nautilus/preferences/start_with_location_bar -t bool false

    # menu bez ikon
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/interface/menus_have_icons -t bool false

    # wylacz obsluge pulpitu przez Nautilusa
    gconftool-2 -s /apps/nautilus/preferences/show_desktop -t bool false

    # wylaczenie dzwiekow zdarzen
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/sound/event_sounds -t bool false


 ## WYGLAD ##
    # ikony pulpitu
    gconftool-2 -s /apps/nautilus/desktop/home_icon_visible -t bool true
    gconftool-2 -s /apps/nautilus/desktop/computer_icon_visible -t bool true
    gconftool-2 -s /apps/nautilus/desktop/trash_icon_visible -t bool true
    gconftool-2 -s /apps/nautilus/desktop/volumes_visible -t bool true
    gconftool-2 -s /apps/nautilus/desktop/network_icon_visible -t bool false
    gconftool-2 -s /apps/nautilus/desktop/computer_icon_name -t str "Komputer"
    gconftool-2 -s /apps/nautilus/desktop/home_icon_name -t str "Katalog domowy"
    gconftool-2 -s /apps/nautilus/desktop/trash_icon_name -t str "Kosz"


    # Sprawdzenie aktualnego stanu rozmiaru ikon
    # gconftool-2 --get /apps/nautilus/icon_view/default_zoom_level

    # Ustawienie interesującego rozmiaru ikon:
    ##gconftool-2 --set /apps/nautilus/icon_view/default_zoom_level --type string "small"
    gconftool-2 --set /apps/nautilus/icon_view/default_zoom_level --type string "standard"
    ##gconftool-2 --set /apps/nautilus/icon_view/default_zoom_level --type string "large"    # zmiana stylu okien
    # aby zobaczyc podglad motywu wykonaj : metacity-theme-viewer Atlanta
    gconftool-2 -s /apps/metacity/general/theme -t str "Atlanta"
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/interface/gtk_theme -t str "Clearlooks"
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/interface/icon_theme -t str "gnome"


    ## CZCIONKI ##
    # czcionki (mandatory/defaults)
    ##gconftool-2 -s -t str /desktop/gnome/interface/font_name
    gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory \
          -s /desktop/gnome/interface/monospace_font_name -t str "Monospace 10"

    gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory \
          -s /desktop/gnome/interface/document_font_name -t str "Sans 10"

    gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory \
          -s /desktop/gnome/interface/font_name -t str "Sans 10"

    gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.defaults \
          -s /apps/nautilus/preferences/desktop_font -t str "Sans 10"


    ## TAPETA ##
    # tapeta (mandatory/defaults)
    # gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory \
           -t str -s /desktop/gnome/background/picture_filename filename.png

    # opcje tapety "none", "wallpaper", "centered", "scaled", "stretched"
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/background/picture_options -t str "centered"

    # pokazuj tapete
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/background/draw_background -t bool true

    # wylaczenie gradientu tla biurka
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/background/color_shading_type -t str "solid"
 ## PLIKI ##
    # potwierdzanie przy usuwaniu
    gconftool-2 -s /apps/nautilus/preferences/confirm_trash -t bool true

    # usuwanie bez pytania (trwałe)
    gconftool-2 -s /apps/nautilus/preferences/enable_delete -t bool false

    # pokazuj ukryte pliki
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/file_views/show_hidden_files -t bool false

    # pokazuj kopie zapasowe
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/file_views/show_backup_files -t bool false

    # zaawansowane uprawnienia
    gconftool-2 -s /apps/nautilus/preferences/show_advanced_permissions -t bool true


 ## SKROTY KLAWISZOWE ##
    # Ctrl+Alt+Del - Monitor Systemu GNOME (coś ala windowsowy)
    gconftool-2 -s /apps/metacity/global_keybindings/run_command_9 -t str "<Control><Alt>Delete"
    gconftool-2 -s /apps/metacity/keybinding_commands/command_9 -t str "gnome-system-monitor"

    # pamietaj stan NumLocka
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/peripherals/keyboard/remember_numlock_state -t bool true


 ## BLOKADA UPRAWNIEN ##
    # blokuj linie komend
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/lockdown/disable_command_line -t bool false
    # blokuj zapis na dysk
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/lockdown/disable_save_to_disk -t bool false
    # blokuj drukowanie
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/lockdown/disable_printing -t bool false
    # blokuj ustawienia drukarki
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/lockdown/disable_print_setup -t bool false ## VNC SERWER ##
    # start/stop vnc serwer
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/remote_access/enabled -t bool true

    # hasło dla VNC
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/remote_access/vnc_password -t str `mkpasswd qwerty`

    # pytanie przy zdalnym dostepie o zgode
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/remote_access/prompt_enabled -t bool true

    # zdalny dostep tylko do wgladu
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/remote_access/view_only -t bool true

    # czy zdalny dostep ma byc szyfrowany
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/remote_access/require_encryption -t bool true


 ## SESJA ##
    # autozapis sesji
    gconftool-2 -s /apps/gnome-session/options/auto_save_session -t bool true


 ## MYSZKA ##
    # pojedyncze klikniecie
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/peripherals/mouse/single_click -t bool true

    # podwójne klikniecie (double/single)
    gconftool-2 -s -t str /apps/nautilus/preferences/click_policy "double"

    # mysz dla leworecznych
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/peripherals/mouse/left_handed -t bool true ## PROXY ##
    # ustawienia proxy
    # gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.defaults \
           -t str -s /system/http_proxy/host wwwproxy.xyz.com ## WIRTUALNE PULPITY ##
    # ustawiamy ilosc wirtualnych biurek (mandatory/defaults)
    gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.defaults \
          -t int -s /apps/metacity/general/num_workspaces 2 ## APLIKACJE ##
    # ustawienia programu pocztowego
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/url-handlers/mailto/command -t str 'mozilla-thuderbird "%s"'
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/url-handlers/mailto/enabled -t bool true
    gconftool-2 -s /desktop/gnome/url-handlers/mailto/need-terminal -t bool false

 ## LOGOWANIE ##
    # efekt wylogowania
    gconftool-2 -s /apps/gnome-session/options/logout_effect -t str "black"

Przydatne linki:

Gnome.org : Gnome System Admin Guide

Gentoo-wiki.com : HOWTO Gnome Desktop Admin Guide

ByteClub.net : GnomePanel

Gnome.org : Gconf docs

4.5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.5 (2 głosy)