[#] Piszemy daemona w języku Python

( Ostatnio zmieniony pon., 13/04/2009 - 23:14 )
 

daemon.py

#!/usr/bin/env python
#-*- coding:utf-8 -*-

import sys, os, time, atexit
from signal import SIGTERM

from daemon_misc import RenameProcess
RenameProcess('MojDaemon')

class Daemon:
    """
    Standardowa klasa daemona.

    Użycie: Nadpisz metodę run() klasy Daemon w podklasie
    """
    def __init__(self, pidfile, stdin='/dev/null', stdout='/dev/null', stderr='/dev/null'):
        self.stdin = stdin
        self.stdout = stdout
        self.stderr = stderr
        self.pidfile = pidfile

    def daemonize(self):
        """
        no to robimy fork
        """
        try:
            pid = os.fork()
            if pid > 0:
                # wyjście z pierwszego rodzica
                sys.exit(0)
        except OSError, e:
            sys.stderr.write("Błąd fork #1: %d (%s)\n" % (e.errno, e.strerror))
            sys.exit(1)

        # odłączamy środowisko rodzica
        os.chdir("/")
        os.setsid()
        os.umask(0)

        # drugi fork
        try:
            pid = os.fork()
            if pid > 0:
                # wyjście z drugiego rodzica
                print "Daemon PID %d" % pid
                sys.exit(0)
        except OSError, e:
            sys.stderr.write("Błąd fork #2: %d (%s)\n" % (e.errno, e.strerror))
            sys.exit(1)

        # przekierowanie standardowych deskryptorów pliku
        sys.stdout.flush()
        sys.stderr.flush()
        si = file(self.stdin, 'r')
        so = file(self.stdout, 'a+')
        se = file(self.stderr, 'a+', 0)
        os.dup2(si.fileno(), sys.stdin.fileno())
        os.dup2(so.fileno(), sys.stdout.fileno())
        os.dup2(se.fileno(), sys.stderr.fileno())

        # tworzymy plik pid
        atexit.register(self.delpid)
        pid = str(os.getpid())
        file(self.pidfile,'w+').write("%s\n" % pid)


    def delpid(self):
        os.remove(self.pidfile)


    def status(self):
         # Sprawdzenie pliku pid
        try:
            pf = file(self.pidfile,'r')
            pid = int(pf.read().strip())
            pf.close()
            print "Daemon działa z PID = %d" % pid
            return True
        except IOError:
            pid = None
            print 'Daemon nie działa'
            return False


    def start(self):
        """
        Start daemona
        """
        # Sprawdzenie pliku pid, czy przypadkiem nie jest już uruchomiony
        try:
            pf = file(self.pidfile,'r')
            pid = int(pf.read().strip())
            pf.close()
        except IOError:
            pid = None

        if pid:
            message = "Plik pid %s już istnieje. Daemon cały czas działa?\n"
            sys.stderr.write(message % self.pidfile)
            sys.exit(1)

        # Start daemona
        self.daemonize()
        self.run()


    def stop(self):
        """
        Stop daemona
        """
        # Pobieramy id procesu z pliku pid
        try:
            pf = file(self.pidfile,'r')
            pid = int(pf.read().strip())
            pf.close()
        except IOError:
            pid = None

        if not pid:
            message = "Plik pid %s nie istnieje. Daemon nie działa?\n"
            sys.stderr.write(message % self.pidfile)
            return # to nie błąd podczas restartu

        # Próbujemy zabić proces daemona
        try:
            while 1:
                os.kill(pid, SIGTERM)
                time.sleep(0.1)
        except OSError, err:
            err = str(err)
            if err.find("No such process") > 0:
                if os.path.exists(self.pidfile):
                    os.remove(self.pidfile)
            else:
                print str(err)
                sys.exit(1)

    def restart(self):
        """
        Restart daemona
        """
        self.stop()
        self.start()

    def run(self):
        """
        Powinieneś nadpisać tą metodę w podklasie klasy Daemon.
        Będzie ona wywołana po przejściu procesu w tryb daemona z uzyciem start() i restart().
        """

daemon_misc.py

#!/usr/bin/env python
#-*- coding:utf-8 -*-

def RenameProcess(newname, debug = False):
    errors = []
    # dla ps
    try:
        import procname
        procname.setprocname(newname)
    except:
        errors.append("Błąd użycia modułu procname")
    # dla pkill
    try:
        import ctypes
        # Linux
        libc = ctypes.CDLL('libc.so.6')
        libc.prctl(15, newname, 0, 0, 0)
    except:
        errors.append("Błąd użycia Linux libc")
    try:
        import dl
        # FreeBSD
        libc = dl.open('/lib/libc.so.6')
        libc.call('setproctitle', newname + '\0')
        renamed = True
    except:
        errors.append("Błąd użycia metody FreeBSD")
    if debug and errors:
        print "Błędy które wystąpiły podczas próby zmiany nazwy procesu:"
        for i in errors:
            print i

daemon_example.py

#!/usr/bin/env python
#-*- coding:utf-8 -*-

import sys, time
from daemon import Daemon

pid_path = '/tmp/daemon.pid'
log_path = '/tmp/daemon.log'

class MojDaemon(Daemon):
    def run(self):
        f = open(log_path, "w")
        while True:
            f.write('%s\n' % time.ctime(time.time()))
            f.flush()
            time.sleep(5)


if __name__ == "__main__":
    daemon = MojDaemon(pid_path)
    if len(sys.argv) == 2:
        if 'start' == sys.argv[1]:
            daemon.start()
        elif 'stop' == sys.argv[1]:
            daemon.stop()
        elif 'restart' == sys.argv[1]:
            daemon.restart()
        elif 'status' == sys.argv[1]:
            daemon.status()
        else:
            print "Nieznany parametr"
            sys.exit(2)
        sys.exit(0)
    else:
        print "użycie: %s start|stop|restart|status" % sys.argv[0]
        sys.exit(2)
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (3 głosy)