[#] Połączenie ODBC do SQLServer 2000, MySQL

( Ostatnio zmieniony pt., 13/06/2008 - 13:20 )
 

Wymagany jest sterownik freetds – do pobrania ze strony http://www.freetds.org

odbcinst.ini

[SO_MySQL]
Description = ODBC Driver for MySQL
Driver    = /usr/lib/libmyodbc3.so
Setup    = /usr/lib/libodbcmyS.so
FileUsage  = 1

[SO_TDS]
Description = v0.60 with Protocol v7.0
Driver    = /usr/local/lib/libtdsodbc.so
Setup    = /usr/lib/libtdsS.so
FileUsage  = 1

odbc.ini

[your_dbase]
Description  = MySQL database your_dbase
Driver    = SO_MySQL
Server    = localhost
Database   = your_dbase
Port     = 3306
User     = root
Password   = your_password

[SQL2000]
Description  = MSSQL database MojaBaza
Driver    = SO_TDS
Server    = 10.1.1.1
Database   = MOJA_BAZA
Port     = 1433
User     = user
Password   = password
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)