[#] Połączenie z MySQL a sprawa polskich znaków

( Ostatnio zmieniony pon., 14/07/2008 - 23:15 )
 

Edycja konfiguracji po stronie serwera

Jeśli posiadamy dostęp do konfiguracji serwera MySQL możemy globalnie rozwiązać ten problem, wpisując w pliku /etc/my.cnf

[client]
  character-sets-dir=/usr/share/mysql/charsets
  default-character-set=utf8

[mysqld]
  language = /usr/share/mysql/polish
  init-connect='SET NAMES utf8'
  character-set-server=utf8
  default-collation=utf8_polish_ci

Całą bazę danych MySQL należy ustawić na kodowanie UTF-8 System porównań dla połączenia MySQL to utf8_polish_ci

Gdy brak dostępu do konfiguracji MySQL

W klasie PHP wykorzystywanej do połączeń do bazy danych MySQL dopisujemy przy połączeniu w sekcji mysql_connect, poniższą linię:

mysql_query("SET NAMES utf8");

Ustawienia dla aplikacji graficznych

Ponieważ zmienna LC_COLLATE przydaje się do używania Open Office Base z MySQL, polecam wpisanie poniższego kodu do pliku ~/.bash_profile lub

~/.bashrc lub odpowiedniego – wywoływanego przy zalogowaniu się na konto użytkownika.

export LC_COLLATE=pl_PL.UTF-8
3
Twoja ocena: Brak Średnio: 3 (2 głosy)