[#] Pokaż te tabele których kolumna może być NULL

( Ostatnio zmieniony wt., 03/06/2008 - 13:23 )
 
SELECT table_name=sysobjects.name,
    column_name=syscolumns.name,
    datatype=systypes.name,
    length=syscolumns.length
FROM sysobjects
   JOIN syscolumns ON sysobjects.id = syscolumns.id
   JOIN systypes ON syscolumns.xtype=systypes.xtype
WHERE
   sysobjects.xtype='U'
 AND syscolumns.Name = 'NazwaKolumny'
 AND IsNullable = 1
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)