[#] Porządkujemy pliki - magiczny folder

( Ostatnio zmieniony czw., 10/07/2008 - 20:14 )
 

MAGIC FOLDER

magic_folder.sh

#!/bin/bash


if [ $# -lt 2 ]; then
 echo "
 You should type:

   $0 [DIR NAME] [OPERATION]

   Operations:
   c = copy
   m = move
   l = create symbolic link

   Examples:
    $0 my_big_ugly_folder l
    $0 my_big_ugly_folder c
    $0 my_big_ugly_folder m
 "
 exit 0
fi

case "$2" in
 c)
  OP="cp"
  OPP=""
  T="copied"
  ;;
 m)
  OP="mv"
  OPP=""
  T="moved"
  ;;
 l)
   OP="ln -s"
   OPP="$( pwd )/"
   T="linked"
   ;;
 *)
  usage
  exit 0
  ;;
esac

DIR="$1"
DST="MAGIC FOLDER"
# for unique name if file exists
#t=`date +%d-%m-%Y-g-%H-%M-%S`

# List file ext and create directories
find "$DIR" -depth -type f | sed -e 's/.*\.//' | tr 'A-Z' 'a-z' | sort -u | uniq | while read ext
do
 # create not existing dirs
 mkdir -p "$DST/$ext"

 i=0
 # Start moving files into dirs
 echo "====== Working with files \"*.$ext\""
 find "$DIR" -depth -type f -iname "*.$ext" | grep -v -w ^d | while read filename
 do
  name=$(basename "$filename")
  if [ -e "$DST/$ext/$name" ]; then
   i=`expr $i + 1`
   fixname=$i."$name"
   echo "File $filename already exists, renaming to $DST/$ext/$fixname"
   $OP $OPP"$filename" "$DST/$ext/$fixname"
  else
   $OP $OPP"$filename" "$DST/$ext"
   echo "$filename has been $T to $DST/$ext"
  fi
 done
done

Użycie

./magic_folder.sh

 You should type:

   ./magic_folder.sh [DIR NAME] [OPERATION]

   Operations:
   c = copy
   m = move
   l = create symbolic link

   Examples:
    ./magic_folder.sh my_big_ugly_folder l
    ./magic_folder.sh my_big_ugly_folder c
    ./magic_folder.sh my_big_ugly_folder m

INNE WERSJE ALPHA

UWAGA – to są wersje alpha ! używasz na własną odpowiedzialność!

magic_folder.sh

#!/bin/bash

# config
MASTER_DIR=~/MAGIC_FOLDER

# file log - set to empty string for no log
LOGFILE="$MASTER_DIR/magic_folder.log"


# helper function to move file
function move_file {
 # make lowercase extension
 EXT_LOW=`echo $filename | sed -e 's/.*\.//' | tr 'A-Z' 'a-z'`

 # check dir
 if [ ! -d "$MASTER_DIR/$EXT_LOW" ]; then
  mkdir -p "$MASTER_DIR/$EXT_LOW"
 fi


 # move file
 echo "$filename" "$MASTER_DIR/$EXT_LOW"

 # if log then make log file
 if [ ! -z "$LOG" ]; then
  echo "File: $filename was moved to: $MASTER_DIR/$EXT_LOW" >> "$LOGFILE"
 fi
}


# until exists args
while [ $# -ge 1 ]; do

  # lowercase filename
  filename=`echo "$1" | sed 'y/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ/abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/'`

  # normal case filename
  # filename="$1"

  # collect extensions
  case "$filename" in

    # here you can add more extensions
    *.mp3 | *.jpg | *.jpeg | *.gif | *.odt | *.txt )
      move_file
      ;;

    *)
     echo "$filename not moving"
     ;;
  esac
  shift
done

Użycie:
magic_folder.sh file.mp3 file.jpg otherfile.odt

Niech będzie zagadką dla Ciebie, co robi powyższy skrypt :) Jeśli już wymyślisz i zastosujesz, podziel się swoimi uwagami lub ulepszeniami.

Inna wersja – rekursywna

magic_folder.sh

#!/bin/bash

function usage {
 echo "
 You should type:

   $0 [baddirname] [extenstion]

   Example: $0 mybaddir mp3
 "
}

if [ $# -lt 2 ]; then
 usage
 exit 0
fi

MASTER_DIR=~/MAGIC_FOLDER
BAD_DIR=$1
EXT=$2
LOGFILE="$MASTER_DIR/magic_folder.log"

mkdir -p "$MASTER_DIR/$EXT"

for i in $( ls -R "$BAD_DIR" | grep -i *."$EXT" ); do
 mv "$i" "$MASTER_DIR/$EXT"
 echo "File: $i was moved to: $MASTER_DIR/$EXT" #>> $LOGFILE
done

Użycie:
magic_folder.sh baddir mp3

5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (2 głosy)