[#] Programowanie obiektowe w PHP5

( Ostatnio zmieniony śr., 25/06/2008 - 12:55 )
 

Podstawowa budowa

<?php
 class Osoba {
   private $imie;
   private $data;

   function __construct($imie) {
    $this->imie = $imie;
    $this->data = date("Y-m-d, H:i:s");
   }

  function podajImie() {
   return $this->imie;
  }

  function ustawImie($imie) {
   if (is_string($imie))
     $this->imie = $imie;
   else
     echo "Błędna wartość parametru!";
  }

  function dataUtworzenia() {
    return $this->data;
  }
 }

 $obiekt = new Osoba("Rafał");
 print($obiekt->podajImie());
 print("<br />");
 print($obiekt->dataUtworzenia());

?>

Automatyczne ładowanie klas

<?php
 class Testowa {
  function pisz() {
   print("Klasa Testowa!");
  }
 }
?>


<?php
 function __autoload($nazwa_klasy) {
  require_once("$nazwa_klasy.php");
 }

 $obiekt = new Testowa();
 $obiekt->pisz();
?>

Dziedziczenie

<?php
 class Bazowa {
  public $napis;
  function __construct() {
   $this->napis = "Napis dodany w klasie bazowej";
  }
 }

 class Pochodna extends Bazowa {
  function podajNapis() {
   return $this->napis;
  }
 }

 $obiekt = new Pochodna();
 print($obiekt->podajNapis());
?>

Dziedziczenie pola chronionego

<?php
 class Bazowa {
  protected $napis;
  function __construct() {
   $this->napis = "Napis dodany w klasie bazowej";
  }
 }

 class Pochodna extends Bazowa {
  function podajNapis() {
   print($this->napis);
  }
 }

 $obiekt = new Pochodna();
 // To jest błąd:
 $obiekt->napis = "Czy tak można?";
 $obiekt->podajNapis();
?>

Predefiniowane metody w klasie Pochodna

<?php
 class Bazowa {
  private $napis;
  function __construct() {
   $this->napis = "Napis dodany w klasie bazowej";
  }
  function podajNapis() {
   return $this->napis;
  }
 }

 class Pochodna extends Bazowa {
  function podajNapis() {
   $str = parent::podajNapis();
   print("Dostęp z klasy Pochodna: '$str'");
  }
 }

 $obiekt = new Pochodna();
 $obiekt->podajNapis();
?>

Inny przykład (koszyk)

<?php

/*
 * Definicja klasy Koszyk sklepowy
 *
*/
class Koszyk {

 /*
  * Definicja zmiennej - tablicy asocjacyjnej
  * zawierającej numery artykułów i ich ilość
  *
 */
 var $artykuly;

 // Funkcja dodająca podaną ilość artykułów do koszyka
 function dodaj($numer, $ilosc) {
  $this->artykuly["$numer"] += $ilosc;
 }

 // Funkcja usuwająca podaną ilość artykułów z koszyka
 function usun($numer, $ilosc) {
  if($this->artykuly["$numer"]>$ilosc)
   $this->artykuly["$numer"]-=$ilosc;
  else
   $this->artykuly["$numer"]=0;
 }

 // Funkcja wyświetlająca zawartość koszyka
 function wyswietl() {
  //while(list($k, $v) = each($this->artykuly)) {
  foreach ($this->artykuly as $k => $v) {
   if($v>0) {
    echo "Artykuł nr $k - $v sztuk \n";
   }
  }
 }
}

/*
 Przykład wykorzystania
*/

$koszyk = new Koszyk;
$koszyk->dodaj('20', 2);
$koszyk->dodaj('12', 4);
$koszyk->dodaj('20', 5);
$koszyk->usun('12', 2);
$koszyk->wyswietl();

?>

wykonanie powyższego przykładu w wyniku zwróci:

Artykuł nr 20 - 7 sztuk
Artykuł nr 12 - 2 sztuk
4
Twoja ocena: Brak Średnio: 4 (4 głosy)