[#] Programowanie w Python - przykłady

( Ostatnio zmieniony śr., 18/06/2008 - 00:29 )
 

Obiekt oraz zakres zmiennych i metod

#!/usr/bin/env python
#-*- coding:utf-8 -*-

import sys

class NazwaKlasy (object):

 publiczna_zmienna = 'Jestem publiczna_zmienna!'
 __prywatna_zmienna = 'Jestem prywatna_zmienna!'

 def __init__(self,):
  print 'Inicjalizuje obiekt'

 def zwykla_metoda(self,):
  print 'Jestem zwykla_metoda!'

  print 'Wywoluje zmienne: publiczna_zmienna oraz prywatna_zmienna'
  print self.publiczna_zmienna
  print self.__prywatna_zmienna
  print 'Wywoluje metode: tajna_metoda'
  self.__tajna_metoda()

 def __tajna_metoda(self,):
  print 'Jestem tajna_metoda!'


# main
if __name__ == '__main__':
 obiekt = NazwaKlasy()

 print 'Wywoluje metode: zwykla_metoda'
 obiekt.zwykla_metoda()

 print 'Wywoluje zmienna: publiczna_zmienna'
 print obiekt.publiczna_zmienna

 try:
  print 'Wywoluje zmienna: prywatna_zmienna'
  print obiekt.__prywatna_zmienna
 except:
  print 'main nie moze uzyskac dostepu do zmiennej prywatnej'

 try:
  print 'wywoluje metode tajna_metoda'
  obiekt.__tajna_metoda()
 except:
  print 'main nie moze uzyskac dostepu do tajnej metody'

 sys.exit()

w wyniku powinniśmy otrzymać:

Inicjalizuje obiekt
Wywoluje metode: zwykla_metoda
Jestem zwykla_metoda!
Wywoluje zmienne: publiczna_zmienna oraz prywatna_zmienna
Jestem publiczna_zmienna!
Jestem prywatna_zmienna!
Wywoluje metode: tajna_metoda
Jestem tajna_metoda!
Wywoluje zmienna: publiczna_zmienna
Jestem publiczna_zmienna!
Wywoluje zmienna: prywatna_zmienna
main nie moze uzyskac dostepu do zmiennej prywatnej
wywoluje metode tajna_metoda
main nie moze uzyskac dostepu do tajnej metody

POPUP – w sprawdzeniu is_root

#!/usr/bin/env python
#-*- coding:utf-8 -*-

import gtk
import os.path
import sys

# okienko z wiadomoscia
def popup(p_msg):
 #dialog = gtk.MessageDialog(None, buttons=gtk.BUTTONS_CLOSE, message_format=p_msg)
 dialog = gtk.MessageDialog(
   parent     = None,
   flags     = gtk.DIALOG_DESTROY_WITH_PARENT,
   type      = gtk.MESSAGE_INFO,
   buttons    = gtk.BUTTONS_OK,
   message_format = p_msg
 )
 dialog.set_title('Informacja!')
 dialog.run()
 dialog.destroy()


# uruchomiony jako root?
def is_root():
 if os.geteuid() != 0:
  popup("Musisz uruchomic ten program jako root => gksudo /path/script.py")
  return False
 else:
  return True

# main
if __name__ == '__main__':
 is_root()
 sys.exit()

TRAY + POPUP

#!/usr/bin/env python

import gtk

class StatusIcc:

 # activate callback
 def activate( self, widget, data=None):
  dialog = gtk.MessageDialog(
  parent     = None,
  flags     = gtk.DIALOG_DESTROY_WITH_PARENT,
  type      = gtk.MESSAGE_INFO,
  buttons    = gtk.BUTTONS_YES_NO,
  message_format = "Did you like this Activation example \n by Maxin B. John <maxinbj...@gmail.com>?")
  dialog.set_title('Popup example')
  dialog.connect('response', self.show_hide)
  dialog.show()

 # Show_Hide callback
 def show_hide(self, widget,response_id, data= None):
  if response_id == gtk.RESPONSE_YES:
   widget.hide()
  else:
   widget.hide()

 # destroyer callback
 def destroyer(self, widget,response_id, data= None):
  if response_id == gtk.RESPONSE_OK:
   gtk.main_quit()
  else:
   widget.hide()

 # popup callback
 def popup(self, button, widget, data=None):
  dialog = gtk.MessageDialog(
  parent     = None,
  flags     = gtk.DIALOG_DESTROY_WITH_PARENT,
  type      = gtk.MESSAGE_INFO,
  buttons    = gtk.BUTTONS_OK_CANCEL,
  message_format = "Do you want to close this Status Icon program?")
  dialog.set_title('Popup Window')
  dialog.connect('response', self.destroyer)
  dialog.show()

 def __init__(self):
  # create a new Status Icon
  self.staticon = gtk.StatusIcon()
  self.staticon.set_from_stock(gtk.STOCK_ABOUT)
  self.staticon.set_blinking(True)
  self.staticon.connect("activate", self.activate)
  self.staticon.connect("popup_menu", self.popup)
  self.staticon.set_visible(True)

  # invoking the main()
  gtk.main()

if __name__ == "__main__":
  statusicon = StatusIcc()

źródło: groups.google.com

Przydatne linki

Python tutorial

5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (2 głosy)