[#] Różne zastosowania zapytań SQL

( Ostatnio zmieniony śr., 11/06/2008 - 11:19 )
 

UPDATE

UPDATE służy do zmiany danych w jednej lub kilku kolumnach tabeli . Instrukcja ta działa na wszystkich rodzajach tabel. Wykonawca musi mieć uprawnienia UPDATE (nadaje się je instrukcją GRANT) dla każdej modyfikowanej kolumny.

UPDATE Studenci SET kierunkowy='0-61' WHERE miasto='Poznań';

BEETWEEN

BEETWEEN – służy do określania zakresu pewnych danych
Przykład pokazuje dane o studentach, którzy bronili pracę między 02–04–2007 a 09–09–2007

SELECT * FROM studenci WHERE DataObrony BETWEEN '02-04-07' AND '09-09-07';

LIKE

LIKE – podobne
Pokazanie danych o studentach których nazwisko zaczyna się na literę C lub D

SELECT * FROM studenci WHERE Nazwisko LIKE '[C-D]*';

Pokazanie danych o studentach, których numer telefonu kończy się cyframi 34596, a dwie cyfry pierwsze są nieznane

SELECT * FROM studenci WHERE nr_telefonu LIKE '??34956' ;

DISTINCT

DISTINCT jest używany wraz z instrukcją SELECT. Określa, że wiersze powtarzające się powinny zostać usunięte przed zwróceniem ich na zewnątrz. Dwa wiersze traktuje się jako równe jeśli wszystkie wartości dla każdej z kolumn zwracanych rozkazem SELECT są sobie równe.

Pokazanie nazwisk studentów, jeśli kilku będzie nosiło to samo nazwisko wyświetlony będzie tylko jeden

SELECT DISTINCT nazwisko FROM studenci;

TOP i LIMIT

Wybieramy 10 najlepszych studentów ze średnią powyżej 4

SELECT TOP 10 Imie, Nazwisko, Srednia_Ocen FROM Studenci WHERE (Srednia_Ocen)>4) ORDER BY Srednia_Ocen DESC;

Wybieramy połowę najlepiej zarabiających pracowników o stażu pracy minumum 5 lat

SELECT TOP 50 PERCENT  Imie, Nazwisko, Staz, Zarobki FROM Pracownicy WHERE Staz >= 5 ORDER BY Zarobki DESC;

to samo co wyżej ale z użyciem LIMIT

SELECT Imie, Nazwisko, Srednia_Ocen FROM Studenci WHERE (Srednia_Ocen)>4) ORDER BY Srednia_Ocen DESC LIMIT 0,10;

ORDER BY

ORDER BY sortuje rosnąco lub malejąco rekordy według jednej lub kilku kolumn. Klauzula ta nie jest obowiązkowa, ale często używana w celu wyświetlenia danych w określonym porządku.

Pokazujemy nazwiska i imienia studentów posortowane wg nazwiska malejąco

SELECT  nazwisko, imie FROM studenci ORDER BY nazwisko DESC;

DELETE

DELETE służy do usuwania rekordów z tabeli (każdego rodzaju). Wykonawca musi mieć uprawnienia DELETE (nadaje się je instrukcją GRANT) dla danej

Kasujemy rekordy studentów, którzy bronili pracę przed rokiem 1997

DELETE FROM Studenci WHERE Data_Obrony < '01-01-1997';
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (2 głosy)