[#] Różnica pomiędzy DVD+ / DVD-

( Ostatnio zmieniony sob., 14/06/2008 - 20:06 )
 

Główna różnica pomiędzy „plusami“ a „minusami“ dotyczy struktury, a dokładniej: stopnia pofalowania ścieżki prowadzącej, która służy do modulacji fazy odbitej wiązki lasera. W pierwszym wypadku mamy do czynienia ze zmianami amplitudy o częstotliwości, która wynosi 817,4 kHz. Umożliwia to zakodowanie dużej ilości informacji, m.in. o położeniu (adresie) każdego sektora lub danych dotyczących strategii zapisu na konkretnym nośniku. Dla „minusów“ pofalowanie ścieżki prowadzącej jest znacznie mniejsze – 140,6 kHz, co ogranicza ilość zapisanych w ten sposób bitów. W związku z tym do poprawnej identyfikacji potrzebne są dodatkowe informacje zawarte w tzw. pre-pitach, które umieszcza się w nieużywanej przestrzeni nośnika. Ograniczenie takie pozwala na adresowanie wyłącznie całych bloków, co uniemożliwia korzystanie m.in. z technologii Mount Rainier. Na podstawie powyższych informacji mogę zaryzykować twierdzenie, że płyty sygnowane „plusem“ mają niewielką przewagę nad „minusami“. Potwierdzeniem tej teorii jest zdecydowanie szybszy rozwój zarówno nagrywarek, jak i samych nośników zgodnych ze standardem DVD+R. Dowodzą tego również wyniki testów. Po pierwsze, czas potrzebny na nagranie płyty „plusowej“ jest zauważalnie krótszy. Po drugie, zakończone niepomyślnie próby nagrywania na testowanych nagrywarkach dotyczyły wyłącznie nośników „minusowych“ – zarówno płyt DVD-R, jak i DVD-RW.

Inna wersja:
Jedną z głównych różnic na korzyść „plusów“ to adresowanie każdego sektora na tak zwanej ścieżce prowadzącej, dzięki temu pozycjonowanie lasera trwa znacznie krócej. W przypadku „minusów“ zadanie ścieżki prowadzącej ma o wiele mniejsze znaczenie, a tzw. prepity pozwalają nam na szybkie odszukanie jedynie bloku danych, a nie konkretnego sektora.

Jeszcze inna wersja:
Plusy są lepsze, dlatego, że mają pofalowaną ścieżkę, więc dvd potrafi znaleźć konkretny sektor na płytce laserem, a taką mamy z tego korzyść, że płytki nagrane na „+“ z multisesją będą widziały zwykłe odtwarzacze dvd oraz divx. Przy minusach nie odczytasz płytki na zwykłym odtwarzaczu, jeśli nie zamkniesz sesji.

To powoduje również, że DVD+RW są lepsze do trybu mount-rainer, czy UDF.

4.666665
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.7 (6 głosów)