[#] Rekurencyjna zmiana uprawnień, osobno dla plików i katalogów

( Ostatnio zmieniony pt., 13/06/2008 - 13:18 )
 

Katalogi:

find katalog/ -type d -exec chmod 755 {} \;

Pliki:

find katalog/ ! -type d -exec chmod 644 {} \;

gdzie 755 i 644 można zmienić według własnych potrzeb oraz katalog/ możemy zastąpić kropką jeśli chcemy zacząć od aktualnego katalogu.

inne sposoby:

Sposób 1:

chmod -R ug+rw,o+r-w $PWD

zapis ten ma przewagę nad zapisem numerycznym, że nie zmienia nam bitu “x”, co powoduje, że katalogi, programy i skrypty zachowają bit wykonalności.

Sposób 2:

chmod -R a+rwX $PWD

wykorzystujemy tutaj właściwość „chmod“ który posiada pseudobit „X“. Bit „X“ jest równoważny z bitem „x“, jeśli obiekt jest katalogiem lub posiadał już wcześniej bit wykonalności.

Sposób 3:

find ${PWD} -type f -exec chmod 644 {} \; ; find ${PWD} -type d -exec chmod 755 {} \;

tutaj wykorzystujemy rekursywne przeszukiwanie plików za pomocą komendy „find“ i bezwzględnie ustawiamy plikom i katalogom ustalone wartości.

5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (3 głosy)