[#] Relatywne segmenty według terminów

( Ostatnio zmieniony śr., 11/06/2008 - 13:11 )
 

Wynik działania, jest uzależniony od tego do jakich terminów należy wybrany segment.

<?php

 $max=5;

 if (arg(0) == 'node' && is_numeric(arg(1)) && is_null(arg(2))) {

  $nid = (int)arg(1);
  $terms = taxonomy_node_get_terms($nid);
  $output = "<ul>";

  foreach($terms as $term){

   $sql = "SELECT n.title, n.nid FROM {node} n INNER JOIN {term_node} tn ON n.nid = tn.nid ";
   $sql .= "WHERE tn.tid = %d AND n.nid != %d LIMIT %d";

   $result = db_query(db_rewrite_sql($sql, $term->tid, $nid, $max));

   if (db_num_rows($result)) {
    $output .="<li>$term->name</li><ul>";

    while ($anode = db_fetch_object($result)) {
     $output .= "<li>".l($anode->title, "node/$anode->nid")."</li>";
    }

    $output.="</ul>";
   }
  }
  $output .= "</ul>";
  echo $output;
 }
?>

Jeśli chcesz, aby wyświetlane pozycje były brane pod uwagę względem daty utworzenia, zmień zmienną $sql na:

$sql = "SELECT n.title, n.created, n.nid FROM {node} n INNER JOIN {term_node} tn ON n.nid = tn.nid ";
$sql .= "WHERE tn.tid = $term->tid AND n.nid != $nid ORDER BY n.created DESC LIMIT $max";

Porada:

„return $zmienna“, zwróci wynik i zakończy działanie kodu php. jeśli chcesz coś później jeszcze wyświetlić, użyj „echo $zmienna“ lub print $zmienna

Przydatne może okazać się również <?php unset ($output); ?>

5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)