[#] Skróty - AFAIK, IMHO, RTFM ... i inne

( Ostatnio zmieniony śr., 18/06/2008 - 13:00 )
 
Skrót Angielska wersja Polska wersja
AFAIK As Far As I Know O ile wiem
AFAIR As Far As I Renember O ile pamiętam
AFJ April Fool's Joke Kawał Prima Aprilis
AFK Away From the Keyboard Z dala od klawiatury
AKA Also Known As Znane także jako
ATYS Anything You Say Co tylko powiesz
BBFN Bye Bye For Now Do zobaczenia na razie
BBIAB Be Back In A Bit Wracam za sekundę
BBL Be Back Later Wracam później
BCNU Be Seein' You Do zobaczyska
BFD Big F****** Deal Też mi kur… interes
BFI Brute Force and Ignorance Brutalna przemoc i ignorancja
BFN (B4N) Bye For Now Do zobaczenia, na razie
BG BackGround Zaplecze, podwórko
BRB Be Right Back Zaraz wracam
BTW By The Way Przy okazji, nawiasem mówiąc
CU See You Do zobaczenia
CUL, CYL See You Later Do zobaczenia później
DIIK Damned If I Know Niech to szlag trafi
EOD End Of Discussion Koniec dyskusji
EOT End Of Transmission Koniec transmisji
F2F Face-To-Face Twarzą w twarz
FAQ Frequently Asked Question Często zadawane pytania
FBOFW For Better Or For Worse Na dobre i na złe
FDROTFL Falling Down Rolling On The Floor Laughing
FITB Fill In The Blanks Wypełnij puste miejsca
FOAD F*** Off And Die Odpier… się i giń
FOAF Friend Of A Friend Przyjaciel przyjaciela
FOD Finger Of Death Palec śmierci
FWIW For What It's Worth Za to co to warte
FYA For Your Amusement Dla twojej rozrywki
FYEO For Your Eyes Only Tylko do twojego wglądu
FYI For Your Information Tylko do Twojej wiadomości
G Grin Uśmiech
GA Go Ahead Naprzód, zaczynaj
GA(MMD) Go Ahead (Make My Day) No, dalej (pokaż co potrafisz)
GD&R Grinning, Ducking And Running Uśmiech, unik i ucieczka
GIGO Garbage In, Garbage Out Śmieci podajesz, śmiecie otrzymujesz
GOK God Only Knows Tylko Bóg wie
H(B) Hug (Back) Uścisk (wzajemnie)
H&K Hugs and Kisses Uściski i pocałunki
HHOJ Ha Ha Only Joking Ha ha, tylko żartowałem
HHOJ/K Ha Ha Only Joking/Kidding Ha ha, to był żart
HHOS Ha Ha Only Serious Ha ha, tylko poważnie
HIWTH Hate It When That Happens Nie cierpię jak to się dzieje
HSIK How Should I Know Skąd ma wiedzieć
HTH Hope That Helps Mam nadzieję, że to pomoże
IAE In Any Event W każdej sytuacji
ICOCBW I Could Of Course Be Wrong Oczywiście mogę się mylić
IIRC If I Recall Correctly Jeśli dobrze sobie przypominam
IM(NS)HO In My (No So) Humble Opinion Moim (nie) skromnym zdaniem
IMO In My Opinion W mojej opini
IMCO In My Considered Opinion W mojej poszanowanej opinii
IME In My Experience W moich doświadczeniach
IMHO In My Humble Opinion Moim skromnym zdaniem…
IMNSHO In My Not So Humble Opinion Moim niezbyt skromnym zdaniem…
IOW In Other Words Innymi słowy mówiąc
IS/IC I See Aha
ISTM It Seems To Me Wydaje się mi
IWBNI It Would Be Nice If Byłoby miło (byłbym rad), gdyby…
IYKWIM(AITYD) If You Known What I Mean (And I Think You Do) Jeśli wiesz co mam na myśli (a myślę, że wiesz)
JAM Just A Minute Za moment, poczekaj chwilę
JFYI Just For Your Information Tylko do twojej informacji
JK Just Kidding To tylko żart
K(B) Kiss (Back) Całus (wzajemnie)
KHYF Know How You Feel Wiem co czujesz
KISS Keep It Simple Stupid Zrób to prościej, głupcze
KOTC Kiss On The Cheek Całus w policzek
L8R Later Później
LAB&TYD Life is A Bitch & Then You Die Życie jest brutalne i pełne zasadzek
LMAO Laughing My Ass Off Śmiejąc się do rozpuku
LOL Laughs Out Loud Śmiejąc się głośno
LOLAK Lots Of Love And Kisses Gorące pozdrowienia i ucałowania
MOF, MORF Male Or Female Mężczyzna lub Kobieta
MYOB Mind Your Own Business Pilnuj swoich spraw (nie wtrącaj się)
NBD No Big Deal Nic takiego
NFW(M) No Fucking Way (Man) Nic z tego (facet)
NHOH Never Heard Of Him/Her Nigdy o nim/niej nie słyszałem
N-Joy Enjoy Miłej zabawy
NOYB None Of Your Business Nie twój interes
NP No Problem Nie ma problemu
NTG Not This Group Nie ta grupa
NTYMI Now That You Mention It Teraz kiedy o tym wspomniałeś
O Over Koniec (tej rozmowy)
OB, OBJ OBligatory Joke Obowiązkowy dowcip
OIC Oh, I See Och, zrozumiałem
OO Over and Out Koniec i wyłączam się
OOTQ Out Of The Question Nie ma mowy
OTOH On The Other Hand Z drugiej strony… (z innego punktu widzenia)
OTTH On The Third Hand Z trzeciej ręki
PFM Pure F***ing Magic Czysta piep… magia
PITA Pain In The Ass Wrzód na dupie
PM Preventive Maintenance Zapobiegawcze zachowanie
PMFJI Pardon Me For Jumping In Przepraszam za wtrącanie się
PMJI Pardon My Jumping In Sory za wtargnięcie
POM Phase Of the Moon Faza księżyca
POV Point Of View Z punktu widzenia
QL Cool! Czadowo
RE Re-hello (hello again) Witaj ponownie
RL Real Life Prawdziwe życie
ROTFL Roll On The Floor Laughing Tarzając się po podłodze ze śmiechu
RSN Real Soon Now Naprawdę niedługo
RT(F)FAQ Read The (Fucking) FAQ Przeczytaj (pieprzony) FAQ
RT(F)M Read The (Fucking) Manual Przeczytaj (pieprzoną) instrukcję
RTS Read The Screen Przeczytaj, co na ekranie
QPQ Quid Pro Quo Nieporozumienie
S(B) Smile (Back) Uśmiech (nawzajem)
SIG Special Interest Group Grupa specjalnego zainteresowania
SNAFU Situation Normal, All Fixed Up Sytuacja normalna, wszystko zrobione
SPAM Stupid Persons` Advertisement Głupie ogłoszenie
SUP What's Up? O co chodzi?
SWEIN So What Else Is New? Jeszcze coś nowego?
Sysop Systems Operator Operator systemu
TAFN That's All For Now To na tyle
TANJ There Ain't No Justice Nie ma przebacz
THX lub TNX Thanks Dzięki
TIA Thanks In Advance Dziękuję z góry
TNX 1.0E6 ThaNKS a million (a także TNX1M) Dziękuję milionkrotnie
TTBOMK To The Best Of My Knowledge Zgodnie z moją wiedzą, o ile wiem…
TTUL, TTYL Talk To You Later Porozmawiamy później
TTYS Talk To You Soon Do usłyszenia wkrótce
TVM Thanx Very Much Wielkie dzięki
TWIS That's What I Said Właśnie to powiedziałem
UOK? Are You OK? Czy u Ciebie wszystko w porządku?
VEG/S Very Evil Grin/Smile Bardzo złośliwy uśmieszek
W8 Wait Czekaj
WB Welcome Back Witam znowu
WGO What`s Going On Co się dzieje
WRT With Respect To Z szacunkiem do
WTF What The F*** Co do chol…
WTH What The Hell Co do diabła…
WTHDTM What The Hell Co to ma znaczyć?
WYSI(NN)WYG What You See Is (Not Necesarily) What You Get To co widzisz, to (niekoniecznie) dostaniesz
YA Yet Another Jeszcze inny
YAFIYGI You Asked For It, You Got It Pytałeś o to, więc już wiesz

Wyszukiwarka: http://www.abbreviations.com/

3
Twoja ocena: Brak Średnio: 3 (2 głosy)