[#] Skrypt w Python a wiele wątków

( Ostatnio zmieniony wt., 08/07/2008 - 10:32 )
 

Bez wątków

pinger_no_thre­ads.py

#!/usr/bin/env python
#-*- coding:utf-8 -*-


import os
import re
import time
import sys

lifeline = re.compile(r"(\d) received")
report = ("No response", "Partial Response", "Alive")

print time.ctime()

for host in range(1, 200):
  ip = "10.1.1." + str(host)
  pingaling = os.popen("ping -q -c2 " + ip, "r")
  print "Testing ", ip,
  sys.stdout.flush()
  while 1:
   line = pingaling.readline()
   if not line: break
   igot = re.findall(lifeline, line)
   if igot:
      print report[int(igot[0])]

print time.ctime()

Z użyciem wątków

pinger_threads.py

#!/usr/bin/env python
#-*- coding:utf-8 -*-

import os
import re
import time
import sys
from threading import Thread

class testit(Thread):
  def __init__ (self, ip):
   Thread.__init__(self)
   self.ip = ip
   self.status = -1

  def run(self):
   pingaling = os.popen("ping -q -c2 " + self.ip, "r")
   while 1:
    line = pingaling.readline()
    if not line: break
    igot = re.findall(testit.lifeline, line)
    if igot:
      self.status = int(igot[0])

testit.lifeline = re.compile(r"(\d) received")
report = ("No response","Partial Response","Alive")

print time.ctime()

pinglist = []

for host in range(1, 200):
  ip = "10.1.1." + str(host)
  current = testit(ip)
  pinglist.append(current)
  current.start()

for pingle in pinglist:
  pingle.join()
  print "Status from ", pingle.ip, "is", report[pingle.status]

print time.ctime()

W wyniku zobaczymy:

...
Status from 10.1.1.88 is No response
Status from 10.1.1.89 is No response
Status from 10.1.1.90 is No response
Status from 10.1.1.91 is No response
Status from 10.1.1.92 is No response
Status from 10.1.1.93 is No response
Status from 10.1.1.94 is No response
Status from 10.1.1.95 is No response
Status from 10.1.1.96 is No response
Status from 10.1.1.97 is No response
Status from 10.1.1.98 is No response
Status from 10.1.1.99 is No response
Status from 10.1.1.100 is Alive
Status from 10.1.1.101 is No response
Status from 10.1.1.102 is No response
Status from 10.1.1.103 is No response
Status from 10.1.1.104 is No response
Status from 10.1.1.105 is No response
Status from 10.1.1.106 is No response
...

Polecenie ps aux pokaże nam:

...
unsername  9237 0.0 0.0  1872  532 pts/0  S+  10:19  0:00 ping -q -c2 10.1.1.98
unsername  9238 0.0 0.0  1772  480 pts/0  S+  10:19  0:00 sh -c ping -q -c2 10.1.1.130
unsername  9239 0.0 0.0  1872  532 pts/0  S+  10:19  0:00 ping -q -c2 10.1.1.130
unsername  9240 0.0 0.0  1772  484 pts/0  S+  10:19  0:00 sh -c ping -q -c2 10.1.1.143
unsername  9241 0.0 0.0  1872  532 pts/0  S+  10:19  0:00 ping -q -c2 10.1.1.143
unsername  9242 0.0 0.0  1772  480 pts/0  S+  10:19  0:00 sh -c ping -q -c2 10.1.1.121
unsername  9243 0.0 0.0  1872  532 pts/0  S+  10:19  0:00 ping -q -c2 10.1.1.121
unsername  9244 0.0 0.0  1772  480 pts/0  S+  10:19  0:00 sh -c ping -q -c2 10.1.1.144
unsername  9245 0.0 0.0  1872  532 pts/0  S+  10:19  0:00 ping -q -c2 10.1.1.144
unsername  9246 0.0 0.0  1772  480 pts/0  S+  10:19  0:00 sh -c ping -q -c2 10.1.1.77
unsername  9247 0.0 0.0  1772  480 pts/0  S+  10:19  0:00 sh -c ping -q -c2 10.1.1.122
unsername  9248 0.0 0.0  1872  532 pts/0  S+  10:19  0:00 ping -q -c2 10.1.1.77
unsername  9249 0.0 0.0  1872  532 pts/0  S+  10:19  0:00 ping -q -c2 10.1.1.122
unsername  9250 0.0 0.0  1772  480 pts/0  S+  10:19  0:00 sh -c ping -q -c2 10.1.1.115
unsername  9251 0.0 0.0  1772  480 pts/0  S+  10:19  0:00 sh -c ping -q -c2 10.1.1.134
unsername  9252 0.0 0.0  1872  536 pts/0  S+  10:19  0:00 ping -q -c2 10.1.1.115
unsername  9253 0.0 0.0  1872  532 pts/0  S+  10:19  0:00 ping -q -c2 10.1.1.134
unsername  9254 0.0 0.0  1772  480 pts/0  S+  10:19  0:00 sh -c ping -q -c2 10.1.1.135
unsername  9255 0.0 0.0  1772  480 pts/0  S+  10:19  0:00 sh -c ping -q -c2 10.1.1.117
unsername  9256 0.0 0.0  1872  532 pts/0  S+  10:19  0:00 ping -q -c2 10.1.1.135
unsername  9257 0.0 0.0  1872  532 pts/0  S+  10:19  0:00 ping -q -c2 10.1.1.117
unsername  9258 0.0 0.0  1772  480 pts/0  S+  10:19  0:00 sh -c ping -q -c2 10.1.1.111
unsername  9259 0.0 0.0  1872  532 pts/0  S+  10:19  0:00 ping -q -c2 10.1.1.111
unsername  9260 0.0 0.0  1772  484 pts/0  S+  10:19  0:00 sh -c ping -q -c2 10.1.1.127
unsername  9261 0.0 0.0  1772  484 pts/0  S+  10:19  0:00 sh -c ping -q -c2 10.1.1.128
unsername  9262 0.0 0.0  1872  532 pts/0  S+  10:19  0:00 ping -q -c2 10.1.1.127
unsername  9263 0.0 0.0  1772  480 pts/0  S+  10:19  0:00 sh -c ping -q -c2 10.1.1.140
unsername  9264 0.0 0.0  1872  532 pts/0  S+  10:19  0:00 ping -q -c2 10.1.1.128
unsername  9265 0.0 0.0  1772  484 pts/0  S+  10:19  0:00 sh -c ping -q -c2 10.1.1.141
unsername  9266 0.0 0.0  1872  532 pts/0  S+  10:19  0:00 ping -q -c2 10.1.1.140
unsername  9267 0.0 0.0  1772  484 pts/0  S+  10:19  0:00 sh -c ping -q -c2 10.1.1.120
unsername  9268 0.0 0.0  1872  532 pts/0  S+  10:19  0:00 ping -q -c2 10.1.1.141
unsername  9269 0.0 0.0  1772  484 pts/0  S+  10:19  0:00 sh -c ping -q -c2 10.1.1.142
unsername  9270 0.0 0.0  1872  532 pts/0  S+  10:19  0:00 ping -q -c2 10.1.1.120
unsername  9271 0.0 0.0  1872  532 pts/0  S+  10:19  0:00 ping -q -c2 10.1.1.142
...

Czas działania polecenia ping z użyciem wątków jest zdecydowanie znacznie, znacznie krótszy niż w normalnej wersji bez wątków. Średnio czas trwania pinga to 3s. Wystarczy teraz pomnożyć to przez liczbę hostów do pingowania oraz odjąć 3s i mamy różnicę jaka powstaje przy i bez użycia wątków.

Źródło: http://www.wellho.net/…example.html

5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)