[#] Sprawdzenie z jakich współdzielonych bibliotek korzysta program

( Ostatnio zmieniony ndz., 18/01/2009 - 11:56 )
 
ldd /usr/bin/mc

    linux-gate.so.1 => (0xb7f83000)
    libglib-2.0.so.0 => /usr/lib/libglib-2.0.so.0 (0xb7ec0000)
    libgpm.so.1 => /usr/lib/libgpm.so.1 (0xb7eba000)
    libslang.so.2 => /lib/libslang.so.2 (0xb7ddb000)
    libnsl.so.1 => /lib/tls/i686/cmov/libnsl.so.1 (0xb7dc3000)
    libc.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6 (0xb7c74000)
    libpcre.so.3 => /usr/lib/libpcre.so.3 (0xb7c4d000)
    libdl.so.2 => /lib/tls/i686/cmov/libdl.so.2 (0xb7c49000)
    libm.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libm.so.6 (0xb7c24000)
    /lib/ld-linux.so.2 (0xb7f84000)

idąc dalej:

ldd /usr/bin/mc | cut -d '.' -f 1 | sed -r "s/\/lib\///g"

    linux-gate
    libglib-2
    libgpm
    libslang
    libnsl
    libc
    libpcre
    libdl
    libm
    ld-linux


lub:

ldd /usr/bin/mc | cut -d '.' -f 1 | tr -d '\t' | sed -r "s/\/lib\///g"

linux-gate
libglib-2
libgpm
libslang
libnsl
libc
libpcre
libdl
libm
ld-linux

Jakie paczki posiadają te pliki?

ldd /usr/bin/mc | cut -d ' ' -f 1 | xargs dpkg -S

dpkg: *linux-gate.so.1* nie odnaleziony.
libglib2.0-0: /usr/lib/libglib-2.0.so.0.1600.6
libglib2.0-0: /usr/lib/libglib-2.0.so.0
libgpmg1: /usr/lib/libgpm.so.1.19.6
libgpmg1: /usr/lib/libgpm.so.1
libslang2: /lib/libslang.so.2.1.3
libslang2: /lib/libslang.so.2
libc6: /lib/libnsl.so.1
libc6-i686: /lib/tls/i686/cmov/libnsl.so.1
libc6-i686: /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
libc6: /lib/libc.so.6
libpcre3: /usr/lib/libpcre.so.3.12.1
libpcre3: /usr/lib/libpcre.so.3
libc6: /lib/libdl.so.2
libc6-i686: /lib/tls/i686/cmov/libdl.so.2
libc6-i686: /lib/tls/i686/cmov/libm.so.6
libc6: /lib/libm.so.6
libc6: /lib/ld-linux.so.2
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (3 głosy)