[#] Szukanie duplikatów: tradycyjnie i z podzapytaniami - SQL HAVING

( Ostatnio zmieniony śr., 11/06/2008 - 08:24 )
 

Proste wyszukanie powtórzonych wartości we wskazanej kolumnie

SELECT COUNT(klienci_id), nazwisko
FROM klienci
GROUP BY nazwisko
HAVING COUNT(klienci_id)>1;

+--++
| COUNT(klienci_id) | nazwisko  |
+--++
| 3         | Marciniak |
| 2         | Nowak   |
| 4         | Stasiak  |
+--++

Przykład zastosowania podzapytań do wyszukiwania duplikatów danych

SELECT klienci_id, imie, nazwisko FROM klienci AS Pole1
WHERE EXISTS
   ( SELECT klienci_id
    FROM klienci AS Pole2
    WHERE Pole1.imie = Pole2.imie
    AND Pole1.klienci_id <> Pole2.klienci_id
   );

+-++--+
| klienci_id | imie  | nazwisko |
+-++--+
| 2      | Rafał | Stasiak  |
| 11     | Roman | Nowak   |
+-++--+
3.083335
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.1 (12 głosów)