[#] Tablet Wacom Bamboo MTE-450 pod Ubuntu 8.10

( Ostatnio zmieniony sob., 13/12/2008 - 14:07 )
 

Informacje podstawowe – wykrywanie przez Ubuntu 8.10

lsusb

Bus 004 Device 002: ID 056a:0065 Wacom Co., Ltd

lshw

*-usb
          description: Mouse
          product: MTE-450
          vendor: Wacom Co.,Ltd.
          physical id: 1
          bus info: usb@4:1
          version: 1.08
          capabilities: usb-2.00
          configuration: driver=wacom maxpower=44mA speed=12.0MB/s

Xorg.0.log

(II) config/hal: Adding input device Wacom Bamboo
(II) LoadModule: "wacom"

(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//wacom_drv.so
(II) Module wacom: vendor="X.Org Foundation"
    compiled for 4.3.99.902, module version = 1.0.0
    Module class: X.Org XInput Driver
    ABI class: X.Org XInput driver, version 2.1
(II) Wacom driver level: 47-0.8.1-4 $
(**) Wacom Bamboo: always reports core events
(**) Wacom Bamboo device is /dev/input/event11
(**) Wacom Bamboo is in absolute mode
(**) WACOM: suppress value is 2
(**) Option "BaudRate" "9600"
(**) Wacom Bamboo: serial speed 9600
(II) XINPUT: Adding extended input device "Wacom Bamboo" (type: Wacom Stylus)
(**) Option "Device" "/dev/input/event11"
Wacom Bamboo Wacom X driver grabbed event device
(==) Wacom using pressure threshold of 30 for button 1
(==) Wacom USB Bamboo tablet speed=9600 (38400) maxX=14760 maxY=9225 maxZ=511 resX=2540 resY=2540 tilt=disabled
(==) Wacom device "Wacom Bamboo" top X=0 top Y=0 bottom X=14760 bottom Y=9225 resol X=2540 resol Y=2540

dmesg

[ 404.992105] usb 4-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 405.154971] usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 405.255483] input: Wacom Bamboo as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input11
[ 405.278186] usbcore: registered new interface driver wacom
[ 405.278920] wacom: v1.49:USB Wacom Graphire and Wacom Intuos tablet driver

Instalacja – wymagane pakiety

sudo apt-get install xserver-xorg-input-wacom wacom-tools

Konfiguracja

Konfiguracja Xorg

Przykładowy plik /etc/X11/xorg.conf

# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
#
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
#
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
#
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
#
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#  sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg

Section "InputDevice"
 Driver    "wacom"
 Identifier  "stylus"
 Option    "Device"    "/dev/input/wacom"
 Option    "Type"     "stylus"
 Option    "USB"      "on"
EndSection

Section "InputDevice"
 Driver    "wacom"
 Identifier  "eraser"
 Option    "Device"    "/dev/input/wacom"
 Option    "Type"     "eraser"
 Option    "USB"      "on"
EndSection

Section "InputDevice"
 Driver    "wacom"
 Identifier  "cursor"
 Option    "Device"    "/dev/input/wacom"
 Option    "Type"     "cursor"
 Option    "USB"      "on"
EndSection

Section "InputDevice"
 Driver    "wacom"
 Identifier  "pad"
 Option    "Device"    "/dev/input/wacom"
 Option    "Type"     "pad"
 Option    "USB"      "on"
EndSection


Section "InputDevice"
  Identifier "Keyboard"
  Driver   "kbd"
  Option   "CoreKeyboard"
  Option "XkbRules" "xfree86"
  Option "XkbModel" "pc105"
  Option       "XkbLayout"   "pl"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier   "Configured Mouse"
    Driver     "mouse"
    Option     "CorePointer"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier   "Synaptics Touchpad"
    Driver     "synaptics"
    Option     "SendCoreEvents"    "true"
    Option     "Device"        "/dev/psaux"
    Option     "Protocol"       "auto-dev"
    Option     "HorizEdgeScroll"    "0"
EndSection

Section "Device"
    Identifier   "Device0"
    Driver     "intel"
    BusID      "PCI:0:2:0"
#    Option     "AccelMethod"      "EXA"
#    Option     "MonitorLayout"     "LFP,NONE"
    # "<PIPEA>,<PIPEB>" e.g.: "CRT+DFP,LFP"
    # CRT, LFP, DFP, TV, CRT2, LFP2, DFP2, TV2, NONE
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier   "Configured Monitor"
EndSection

Section "Screen"
    Identifier   "Default Screen"
    Monitor     "Configured Monitor"
    Device     "Device0"
EndSection

Section "ServerLayout"
    Identifier   "Default Layout"
    Screen     "Default Screen"
    InputDevice   "Synaptics Touchpad"
    InputDevice  "stylus" "SendCoreEvents"
    InputDevice  "eraser" "SendCoreEvents"
    InputDevice  "cursor" "SendCoreEvents" # For non-LCD tablets only
    InputDevice  "pad"           # For Intuos3/CintiqV5/Graphire4/Bamboo tablets
EndSection

Mapowanie przycisków

Przykładowy plik ~/.xinitrc snippet

xsetwacom set eraser ClickForce "5"
xsetwacom set eraser PressCurve "0 0 100 100"
xsetwacom set stylus TPCButton "off"
xsetwacom set stylus mode "Absolute"
xsetwacom set stylus Button3 "Button 3"
xsetwacom set stylus Button2 "Button 2"
#xsetwacom set stylus Button2 "core key ctrl"
xsetwacom set stylus Button1 "Button 1"
xsetwacom set cursor mode "Relative"
xsetwacom set cursor Button5 "Button 5"
xsetwacom set cursor Button4 "Button 4"
xsetwacom set cursor Button3 "Button 3"
xsetwacom set cursor Button2 "Button 2"
xsetwacom set cursor Button1 "Button 1"
xsetwacom set cursor Accel "1"
xsetwacom set cursor SpeedLevel "6"
xsetwacom set pad AbsWUp "4"
xsetwacom set pad AbsWDn "5"
#xsetwacom set pad button1 "core key backspace"
#xsetwacom set pad button2 "core key ctrl tab"
#xsetwacom set pad button3 "core key enter"
#xsetwacom set pad button4 "core key super tab"

Programy użytkowe

Testowane z powodzeniem w Gimp, Inkscape

Uwaga: W w/w programach istnieje możliwość mapowania przycisków dla każdego programu osobno.

Sam tablet działa jak zwykła myszka nawet bez wprowadzania żadnych zmian w systemie. Zmiany xorg oraz mapowania klawiszy są potrzebne jeśli chcemy w pełni wykorzystać możliwości tabletu.

5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (6 głosów)