[#] Terminalowy znacznik postępu

( Ostatnio zmieniony wt., 17/06/2008 - 14:32 )
 

C

/* Program to draw progress indicators on screen */
/* USAGE: p_ind [0|1|2|3|4] where 0,1,2,3,4 correspond  */
/* to defines below.               */
/* Call from scripts thusly...
  #================================================================
    #!/bin/bash

    # the trap is incase we press ^C during
    # p_ind's execution (otherwise it'd be a runaway process),
    # and 2> /dev/null so we don't see error if it's already killed
    trap 'kill $BG_PID 2> /dev/null' 1 2 3 15

    echo "Some time consuming task....."
    p_ind 3 &
    BG_PID=$!

  # ENTER TIME CONSUMING CODE HERE
    sleep 20

    # incase it's already killed, 2> /dev/null
    kill $BG_PID 2> /dev/null
    echo -e "\nAll Done"
    exit 0
    #================================================================

    (C) 2004 Kevin Waldron
    Released under the terms of the GNU General
    Public Licence
    http://www.zazzybob.com
*/

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#define DOT_TYPE 0
#define LINE_TYPE 1
#define STAR_TYPE 2
#define ROTATE 3
#define ROTATE_2 4

#ifndef TRUE
#define TRUE 1
#endif

void draw_dots(void);
void draw_line(void);
void draw_stars(void);
void draw_rotate(void);
void draw_rotate2(void);

int main( int argc, char *argv[])
{
 extern int errno;
 void (*pDrawFunc)(void);
 int type, i;

 if ( argc != 2 ) {
   fprintf( stderr, "USAGE: %s type\n", argv[0] );
   exit( EXIT_FAILURE );
 }

 /* check that all chars in argv[1] are digits */
 for ( i = 0; i < strlen(argv[1]); i++ )
 {
   if ( !(isdigit( argv[1][i] ) ) ) {
     fprintf( stderr, "%s: Error in argument\n", argv[0] );
     exit( EXIT_FAILURE );
   }
 }

 type = atoi( argv[1] );

 switch ( type )
 {
   case DOT_TYPE:
    pDrawFunc = draw_dots;
    pDrawFunc();
    break;
   case LINE_TYPE:
    pDrawFunc = draw_line;
    pDrawFunc();
    break;
   case STAR_TYPE:
    pDrawFunc = draw_stars;
    pDrawFunc();
    break;
   case ROTATE:
    pDrawFunc = draw_rotate;
    pDrawFunc();
    break;
   case ROTATE_2:
    pDrawFunc = draw_rotate2;
    pDrawFunc();
    break;
   default:
    fprintf( stderr, "%s: Type %d not supported\n",
         argv[0], type );
    exit( EXIT_FAILURE );
    break;
 }

 return 0;
}

void draw_dots(void)
{
  while ( TRUE ) {
   printf( "." );
   fflush(stdout);
   sleep(1);
  }
}

void draw_line(void)
{
  while ( TRUE ) {
   printf( "-" );
   fflush(stdout);
   sleep(1);
  }
}

void draw_stars(void)
{
  while ( TRUE ) {
   printf( "*" );
   fflush(stdout);
   sleep(1);
  }
}

void draw_rotate(void)
{
  int count = 0;
  while ( TRUE ) {
   switch(count++) {
     case 0:
      printf( "\b-" );
      fflush(stdout);
      sleep(1);
      break;
     case 1:
      printf( "\b\\" );
      fflush(stdout);
      sleep(1);
      break;
     case 2:
      printf( "\b|" );
      fflush(stdout);
      sleep(1);
      break;
     case 3:
      printf( "\b/" );
      fflush(stdout);
      sleep(1);
      break;
     default:
      count = 0;
      break;
   }
  }
}

void draw_rotate2(void)
{
  int count = 0;
  while ( TRUE ) {
   switch(count++) {
     case 0:
      printf( "\b\b- " );
      fflush(stdout);
      sleep(1);
      break;
     case 1:
      printf( "\b\b\\ " );
      fflush(stdout);
      sleep(1);
      break;
     case 2:
      printf( "\b\b| " );
      fflush(stdout);
      sleep(1);
      break;
     case 3:
      printf( "\b\b/ " );
      fflush(stdout);
      sleep(1);
      break;
     default:
      count = 0;
      break;
   }
  }
}

SH

#!/bin/bash
#
# anim.sh
# print a progress wheel while test_pad returns 0
#
# $ANIM : wheel
# $PAD  : on what $ANIM moves
# $SLEEP : timer
#
# Author : Nicolas Marciniak <nmarciniak@gmail.com>

function test_pad() {
 return 0
}

function reverse() {
 string=$1
 len=$(echo -n $string | wc -c)
 while test $len -gt 0
 do
  rev=$rev$(echo $string | cut -c $len)
  len=$(( len - 1 ))
 done
 echo $rev
}

ANIM="//--\\||"
PAD="                                 "
SLEEP="0.1"

ANIM_L="$(reverse $ANIM)"
PAD_LN=${#PAD}
ANIM_LN=${#ANIM}
u=0; re=0; l=0

while test_pad; do
 if [ $re -eq 1 ]; then L=$ANIM_L; else L=$ANIM; fi
 if [ $re -eq 1 ]; then p=$(( $PAD_LN - $u )); else p=$u; fi
 echo -ne "${PAD:0:$p} ${L:$l:1} ${PAD:$p:$PAD_LN} \r"
 if [ $u -eq $PAD_LN ]; then u=0; if [ $re -eq 1 ]; then re=0; else re=1; fi; fi
 u=$(( u + 1 )); l=$(( l + 1 ))
 if [ $l -eq $ANIM_LN ]; then l=0; fi
 sleep $SLEEP
done
exit 0
Twoja ocena: Brak Średnio: 4 (2 głosy)

Dodaj nową odpowiedź

Informacja:

Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Upewnij się, że twoja wypowiedź nie godzi w niczyje mienie.

 • Internal paths in single or double quotes, written as "internal:node/99", for example, are replaced with the appropriate absolute URL or path. Paths to files in single or double quotes, written as "files:somefile.ext", for example, are replaced with the appropriate URL that can be used to download the file.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <strong> <blockquote> <code>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Łapirobot
Proszę odpowiedzieć
8
4
M
7
Y
Q
s
1
U
S
Enter the code without spaces and pay attention to upper/lower case.