[#] Trójwymiarowa prezentacja zasobów - 3dfm, tdsfb

( Ostatnio zmieniony czw., 12/06/2008 - 12:24 )
 

3dfm

Dla zwolenników trójwymiarowych menadżerów plików znalazł się kolejny kąsek: 3dfm. Poniższe zrzuty ekranu prezentują graficzne możliwości, a w załączniku znajduje się paczka .deb dla Ubuntu Feisty Fawn oraz źródła programu.

Strona projektu: http://sourceforge.net/…cts/innolab/

wywołanie programu (po instalacji z paczki deb)

interface

Poruszanie – klawisze:

g – goto (przejdź do)

Zrzuty ekranu:

3dfm-1.jpg
3dfm-1.jpg
3dfm-2.jpg
3dfm-2.jpg

tdsfb

Strona projektu tdsfb

Instalacja (do pobrania 39kB):

sudo apt-get install tdfsb

Uruchomienie

tdfsb

lub

tdfsb -D /home/user

Zrzuty ekranu:

tdfsb-1.jpg
tdfsb-1.jpg
tdfsb-2.jpg
tdfsb-2.jpg

Skróty klawiszowe: (pomoc – „h“)

=======================================
Esc      quit  F1/F2  speed +/-
Mouse move  look  F3/F4   rot +/-
UP     forward  F5/F6 ball detail
DOWN   backward  HOME   start pos
L/R   step aside  LMB select object
END  ground zero  +RMB|CTRL appr.obj
F7/F8 max fps +/-  +ENTER ply mpg/mp3
"t"   filenames  "g"  ground cross
"c"   crosshair  "d"    display
"."   dot files  "p"   print FPS
"r" rel./get mouse  "f"   fullscreen
"l"   reload dir  "b"  image bricks
"u"      cd..  "a"   alphasort
"m"    shading  " "     flying
"h"   show help  "i" print GL info
"0"   jump home  "o"  classic nav
"s"  save config  "#"  fps throttle

"1|3|q|e"      Up|Down|Left|Right
"2|w"         Forward|Backward
PgUp/Down or MMB+Mouse move up/downward
=======================================

Manual

**NAZWA**
    tdsfb - Trójwymiarowa przeglądarka zasobów systemu plików.

**SKŁADNIA**
    tdfsb
    tdfsb [opcje]

**OPIS**
    Aby przejść do innego katalogu, wystarczy wejść do odpowiedniej kuli. Obiekty wybiera się przez skierowanie wskaźnika i wciśnięcie
    lewego przycisku myszy. Można również przytrzymać lewy przycisk myszy i wcisnąć dowolny klawisz -- spowoduje to wybranie pierwszego
    obiektu, który rozpoczyna się od danego znaku (wielkość liter ma znaczenie). Kiedy wybrano jakiś obiekt, można wcisnąć prawy przy-
    cisk myszy i spowodować "najazd" na ten obiekt. Jeśli wybrano plik mp3 lub mpeg1, wciśnięcie klawisza Enter spowoduje odegranie
    pliku.
    Pełny opis programu, w tym skróty klawiszowe, można znaleźć w pliku /usr/share/doc/tdfsb/README.gz.
    Niniejszy podręcznik napisano pecjalnie dla dystrybucji Debian, ponieważ oryginalny program nie posiada własnego podręcznika.

**OPCJE**
    -V

    lub

    --version

    Pokazuje wersję programu.

**PATRZ TAKŻE**
    sdl-config(1).

**AUTOR**
    Program został napisany przez Leandera Seige <leander@hgb-leipzig.de>. Podręcznik napisał Rafal Zawadzki <bluszcz@ats.com.pl> spec-
    jalnie dla systemu Debian GNU/Linux (ale może być wykorzystywany w innych celach). Tłumaczenia na język polski dokonał  Adam Pod-
    stawczynski <adam@english.w3.pl>.
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)