[#] Tworzenie wirtualnych hostów - Apache

( Ostatnio zmieniony śr., 30/07/2008 - 17:16 )
 

Przechodzimy do katalogu z konfiguracjami Apache

cd /etc/apache2/sites-available/

Tworzymy konfiguracje

sudo mcedit testowa_pl

a wewnątrz:

<VirtualHost *>
    ServerAdmin test@testowa.pl
    ServerName www.testowa.pl
    ServerAlias testowa.pl

    # Indexes + Directory Root.
    DirectoryIndex index.php index.html
    DocumentRoot /home/tomasz/public_html/testowa.pl

    # Logfiles
    ErrorLog /var/log/apache2/testowa.pl-error.log
    CustomLog /var/log/apache2/testowa.pl-access.log combined
</VirtualHost>

Oraz subdomenę dla MAIL

sudo mcedit mail_testowa_pl

a wewnątrz:

<VirtualHost *>
    ServerAdmin test@testowa.pl
    ServerName mail.testowa.pl
    ServerAlias mail.testowa.pl

    # Indexes + Directory Root.
    DirectoryIndex index.php index.html
    DocumentRoot /usr/share/squirrelmail

    # Logfiles
    ErrorLog /var/log/apache2/mail.testowa.pl-error.log
    CustomLog /var/log/apache2/mail.testowa.pl-access.log combined
</VirtualHost>

lub jeśli posiadamy serwer dla poczty na innym adresie IP to:

<VirtualHost 0.0.0.0> # tutaj adres IP naszego serwera poczty
....

Włączenie konfiguracji i restart Apache

sudo a2ensite testowa_pl
sudo a2ensite mail_testowa_pl
sudo /etc/init.d/apache2 reload

Automatyczna zamiana testowa.pl na www.testowa.pl

Tworzymy plik .htaccess w głównym katalogu domeny (tam gdzie wskazuje DocumentRoot), a w nim:

DirectoryIndex index.php index.htm index.html
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^testowa\.pl
RewriteRule ^(.*)$ http://www.testowa.pl/$1 [R=permanent,L]

Testowanie lokalnie

W pliku /etc/hosts dopisać:

127.0.0.1 localhost testowa.pl mail.testowa.pl
4
Twoja ocena: Brak Średnio: 4 (4 głosy)